Energiföretagen Sverige välkomnar Gunilla Andrée!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Gunilla Andrée börjar som Energisystemanalytiker vid enheten för Politik och kommunikation hos Energiföretagen Sverige. Gunilla har lång erfarenhet av energifrågor och kommer närmast från en tjänst hos Energikommissionen. Hon påbörjar sin tjänst den 19 januari.

Gunilla är disputerad inom strömningsteknik vid Lunds tekniska högskola och kommer närmast från en tjänst som kommittésekreterare i Energikommissionen. Tidigare har Gunilla Andrée arbetat på Energimyndigheten, varit kommittésekreterare i utredningen Samordningsråd för smarta elnät, samt arbetat som senior R & D Engineer på Vattenfall.

– Jag har arbetat med energifrågor under hela min karriär. Jag började hos Vattenfall och har sedan under många år arbetat inom myndighetssfären och nära politiken. Nu ser jag fram emot att arbeta tillsammans med alla föreningens medlemsföretag och jag hoppas att jag i min roll på något sätt kan bidra i byggandet av framtidens hållbara energisystem.

Gunilla Andrée-webbnyhet

Energiföretagen Sverige bildades i april 2016 med mål att utifrån gedigen kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen till nytta för alla.

– Vår förening bildades utifrån vikten att ha en helhetssyn på energifrågan och på energisystemet och då är det också viktigt att den ambitionen också speglas i vår organisation. Jag är därför extra glad att kunna välkomna Gunilla hit till oss, säger Anja Alemdar, enhetschef på Politik & Kommunikation.