Flera välkomna förslag i Energikommissionens betänkande

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energikommissionen lade idag fram sitt slutbetänkande. Kanslichefen Bo Diczfalusy presenterade huvuddragen i utredningen, som ligger i linje med den överenskommelse fem riksdagspartier enandes om i somras. Energiföretagen Sverige välkomnar särskilt att Energikommissionen nu också uttalade vikten av att systemgränsen för byggnaders energiprestanda fokuserar på använd energi, istället för köpt energi.

Energiöverenskommelsen lägger en viktig grund för långsiktighet och förutsägbarhet för alla företag i energibranschen. Energiföretagen Sverige har tidigare välkomnat bland annat den sänkta fastighetsskatten för vattenkraften och den slopade effektskatten för kärnkraften. En annan viktig parameter som nämndes i sommarens energiöverenskommelsen är fjärrvärmens bidrag för effektfrågan.

Och en högaktuell fråga för fjärrvärmen är Boverkets byggregler. För att regelverken kring energieffektiva byggnader ska vara teknikneutrala är det av största vikt att systemgränsen för att beräkna byggnaders energianvändning sätts utifrån hur mycket energi en byggnad använder, inte hur mycket som kommer in genom väggen, så kallad köpt energi.

– Det är mycket glädjande att Energikommissionen nu följer samma linje som tidigare Miljömålsberedningen, nämligen att det ska vara använd energi som systemgräns. Det ger en tydlig signal om enighet över partigränserna i denna viktiga fråga och är en viktig signal till Boverket om vad som bör gälla, säger Pernilla Winnhed vd Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige ska nu gå igenom alla Energikommissionens förslag och bedömningar och diskutera hur branschen kan agera och bidra i arbetet för att skapa morgondagens energisystem.

Till Energikommissionens betänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”.