Qraftsamling leder Jämtkraft till ökad jämställdhet

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Jämtkraft är ett av energibolagen i Sverige som tagit chansen att ta en framträdande roll när energibranschen tar ett krafttag för att öka jämställdheten i branschen.

På bild: Yvonne Berglin Fotograf: Tina Stafrén

– För oss var det självklart att delta i Qraftsamling. Vi på Jämtkraft har en könsfördelning på 24/76 och vi gör redan många bra saker för att skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare hos oss. Dessa vill vi dela med oss av, men också ta chansen att gemensamt med branschen visa upp goda exempel på föredömligt ledarskap och våra enastående medarbetare, säger vd Anders Ericsson.

I samband med att Jämtkraft anmälde sitt deltagande i Qraftsamling antog man också ett mål för att minska skillnaden mellan manliga och kvinnliga medarbetares resultat i den interna medarbetarundersökningen, genom att höja kvinnors resultat.

– Vi har haft en skillnad på 8 enheter mellan kvinnor och män när vi mäter hur nöjda våra medarbetare är med sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. Vårt mål är att den skillnaden ska minska till 4 enheter, som en indikation på att vi är en bra arbetsplats där kvinnor och män trivs! Det är ju en förutsättning för en god arbetsmiljö och bra resultat, säger Lillemor Olsson, HR-chef på Jämtkraft.

Qraftsamling – energibranschens årslånga förändringsprogram för ledarutveckling och att öka andelen kvinnliga medarbetare – träffas idag hos Jämtkraft i Östersund med temat värderingsstyrt ledarskap. Iréne Burman och Yvonne Berglin är de två kvinnliga chefer som deltar från Jämtkraft.

Yvonne Berglin, avdelningschef för underhåll på elproduktionssidan på Jämtkraft, har 23 medarbetare. Avdelningen sköter underhåll och reinvesteringar inom vattenkraft och vindkraft – och Yvonne har haft rollen sedan år 2000 ”med några kortare avbrott längs vägen”, som hon uttrycker det. Hon medger att det är ovanligt med en kvinna i just den rollen – men att det fungerar bra. Hon säger:

– Visst, jag saknar den tekniska kompetensen, jag är systemvetare. Jag började mina 30 år på Jämtkraft på IT-sidan. Sedan kom frågan, om jag kunde tänka mig att ta den nuvarande rollen. För mig kom det som en blixt från klar himmel. För många medarbetare var det nog också ovanligt med en kvinna och därtill icke-tekniker. På ömse håll upplevde vi detta, men vi har hjälpts åt. Det knepigaste för mig var att acceptera att jag inte kunde alla tekniska detaljer – ja, egentligen ingenting – och mina medarbetare behövde nog också få tid på sig att ställa om sig inför det. Men det har nog mest varit fördelar.

– Det höjdes nog på ögonbrynen i början, när jag inte kunnat svara på tekniska frågor. Eller att jag skickade någon annan – den som bäst kunde frågan. Den stora fördelen för egen del har varit att jag därmed fått fokusera och träna på ledarskapet. Och som person har jag lärt mig att jag måste inte kunna allt. Använd de bästa i stället.

Iréne Burman ansvarar för enheten affärsstöd på Jämtkraft. Hon har varit på företaget i tolv år. Hennes förflutna var IT-branschen och turism innan hon valde Jämtkraft, dit hon kom för att jobba med IT-frågor. Hennes enhet omfattar kundservice och administrativ hantering inklusive IT-frågor. Där återfinns ett 40-tal medarbetare – flertalet är kvinnor. Vad var det för bransch hon mötte för tolv år sedan? Iréne svarar så här:

– Jag mötte en bransch och ett företag med mansdominans – men en bransch i väldig förändring. Idag är det ännu mer fokus på förändring, det som är en förutsättning för att kunna ställa om branschen till dagens och morgondagens förändrade förutsättningar.

Iréne Burman

På frågan om det går för sakta, att utjämna balansen mellan män och kvinnor, svarar Iréne Burman så här:

– Detta är ett generellt branschproblem. Konkurrensen om kompetensen är stenhård – oavsett om det gäller män eller kvinnor. Vi måste få in ny kompetens. Det är berikande med blandade grupper både avseende kön, ålder och erfarenheter. Det skapar dynamik och utveckling!

Iréne Burman är glad över arbetet i Qraftsamling och att få vara med, det var en förmån säger hon. Mellan heldagsmötena arbetas det i mindre grupper i en gemensam utmaning: ”Hur kan vi attrahera fler kvinnor till energibranschen?” Iréne och Yvonne arbetar där med kollegor från Malung, Sundsvall, Härnösand och Skellefteå. Grupperna har angripit utmaningen på olika sätt, dels hur branschen bör kommunicera och marknadsföra för att stärka rekryteringen, dels hur man på bästa sätt tar hand om dem som kommer nya till branschen.

Både Iréne Burman och Yvonne Berglin anser att det är en stor branschutmaning både att säkerställa de kommande årens stora rekryteringsbehov och att stärka jämställdheten. Men då måste branschen bli bättre på att kommunicera och berätta om alla spännande utmaningar och jobb som finns. Yvonne igen:

– Arbetet med Qraftsamling har gett mig fler fakta på bordet och stärkt insikten om att branschen kraftfullt måste arbeta vidare med både ledarutvecklingen och att utjämna jämställdheten.

Yvonne Berglin har två kvinnor bland sina medarbetare – en på dokumentation och en vindkrafttekniker. Hon citerar en sanning från Qraftsamling: ”har man inte hittat tillräckligt många kvinnor, har man inte letat tillräckligt bra”.

Text: Kalle Karlsson