Tekniken minsta problemet för fossilfria transporter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Över 130 personer kom och lyssnade på Fores och Energiföretagen Sveriges gemensamma seminarium; Fossilfria transporter – hur går vi från snack till verkstad? Under ledning av moderator Henrik Wingfors på Energiföretagen presenterade ett antal representanter från näringsliv och politik sin syn på vad som bland annat behöver göras för att nå 70 procent minskade utsläpp från inrikestransporter – ett mål som sju riksdagspartier enades om i miljömålsberedningen sommaren 2016.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, betonade i sin inledning att vi redan idag har en el- och värmeproduktion som är 97 procent fossilfri, och att det främst är genom åtgärder i transportsektorn som Sverige kan minska sina klimatpåverkande utsläpp.

Mattias Goldmann, vd Fores, betonade dock att 2016 inte var något bra år i den aspekten. Tvärtom nådde bilförsäljningen all-time-high samtidigt som andelen miljöbilar backade:

– Vi behöver nu långsiktigare och tydligare styrmedel om vi ska nå de uppsatta politiska målen.

Dålig försäljning trots subventioner

Men varför tar försäljningen av miljöbilar då inte fart – trots subventioner? Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet, berättade att det är många faktorer som påverkar ett köpbeslut. Inköpspris, där styrmedel oftast sätts in, är bara en liten del:

– Köpet av en bil handlar ganska lite om pris och mer om känslor, status och identitet. Kunden vill också känna sig trygg med sitt val.

Biobränslen – kritisk fråga i Bryssel

Urban Wästljung, Senior Adviser hållbara transporter på Scania, betonade att tekniken inte är det stora problemet vad gäller omställningen av sektorn.

– Den traditionella bilmotorn, förbränningsmotorn, är flexibel och vår dieselmotor kan köra lika bra på biodiesel. Tekniken kan vi utveckla vidare. Däremot har vi exempelvis problem med den diskussion som just nu pågår i EU kring hållbara biodrivmedel.

Kring detta rådde stor enighet. Både miljöminister Karolina Skog och Pernilla Winnhed betonade att vi behöver trappa upp påverkansarbetet i Bryssel för att nå fram med budskapet om Sveriges hållbara biodrivmedel.

Vikten av rätt utformade styrmedel

Karolina Skog betonade även hon att Sveriges utmaningar vad gäller utsläpp ligger i transportsektorn, men höll också med Mattias Goldmann om att det nu krävs kraftfull politisk handling för att nå målen i miljömålsberedningen.

– Nya styrmedel behövs men det är viktigt att komma ihåg  att transportsektorn är komplex och att det inte finns något enda Alexanderhugg som kan lösa frågan.

För att nå en snabb omställning betonade Karolina Skog att insatser bör göras i tätbefolkade områden där effekten blir störst. Att noga analysera infrastrukturprojekt, särskilt nya, så att vi gör rätt från början en en viktig del. Dagens samhälle är byggt mycket för personbilar och för näringslivets transporter och nu måste vi bygga för kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter. Och samtidigt stärka den inhemska produktionen av hållbara biodrivmedel.

Mattias Goldmann påpekade vikten av att rikta styrmedlen åt rätt håll och att vi idag, tvärtom, har ett milersättningssystem som premierar att köra bilar på fossila bränslen:

– Var är milersättningen för att jag ställer bilen och istället cyklar eller åker kollektivt till jobbet?

En berättigad fråga och något Karolina Skog lovade ska ses över. Pernilla Winnhed betonade i sin tur vikten av att kunden kan känna sig trygg i sitt val och att styrmedlen som riktas mot drivmedel därför måste vara både långsiktiga och teknikneutrala. Men också att hela Sverige måste kunna leva, även där kollektivtrafiken inte är så utbyggd eller cykel inte är ett alternativ. Politiska beslut och handlingskraft är lösningen. Förväntningarna på regeringen i denna fråga är därmed stora.

Du kan se seminariet i efterhand på Youtube.