Qraftsamling ger resultat

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

- Jag är både stolt och glatt överraskad över det konkreta resultat vi fått ta del av idag, sa Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, när hon var med och summerade den första omgången av branschens förändrings- och ledarutvecklingsprogram Qraftsamling.

Ett branschintroduktionsprogram för nya kvinnliga medarbetare i energibranschen, en verktygslåda fylld av råd för mer jämställda rekryteringar och en film som förmedlar deltagarnas bild av energibranschen är bara några exempel på resultat av programmets första omgång.

- Vi har under det här första året mött så engagerade deltagare, mentorer och företagsledningar. Tillsammans vill man gå från ord till handling, man vill se fler kvinnliga medarbetare i branschen, fler kvinnliga chefer, en större mångfald – och man gör något åt det, säger Lisa Hjelm, projektledare för Qraftsamling på Energiföretagen Sverige.

Qraftsamling skapades för att erbjuda ett tydligt redskap för branschens gemensamma vilja att systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågorna. Varje deltagande företag har satt upp enskilda mål för sina respektive verksamheter, och man har i de flesta fallen nått dessa mål.

monika karlsson

Monika Karlsson, ordförande i Energiföretagen, talade på förmiddagen. Bilden ovan.

Åtta av de deltagande företagen som satt mål om att öka andelen kvinnliga chefer har nått dessa. Andra företag har haft aktivitetsmål som på samma sätt ska driva arbetet med mångfald och inkludering framåt. Chefsutbildningar i diskrimineringslagen är exempel på en sådan aktivitet.

Ett av årets värdföretag, Jämtkraft, berättade om sin målsättning för att minska skillnaden mellan manliga och kvinnliga medarbetares resultat i den interna medarbetarundersökningen, genom att höja kvinnors resultat. En skillnad på 8 enheter fanns mellan kvinnor och män när man mätte hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation.

Lillemor Olsson

- Vårt mål var att den skillnaden skulle minska till 4 enheter, och vi lyckades! Mest tack vare att vi blev uppmärksamma på skillnaden. Vi vill ju vara en bra arbetsplats där både kvinnor och män trivs och upplever att de kan utvecklas på lika villkor, sa Lillemor Olsson, HR-chef på Jämtkraft (på bilden ovan).

Alla tretton deltagande företag var representarde med totalt nästan 60 personer när avslutningen av Qraftsamling 2016-2017 ägde rum på tisdagen i Stockholm.

- Uppslutning av antalet företagsrepresentanter är ett betyg i sig, sa programledare Karin Ahlström, som faciliterade eftermiddagens samtal om både resultat och önskemål om utveckling av programmet framåt.

- Man ska komma ihåg att detta är programmets första år, och det finns redan så tydliga resultat att visa upp. Tänk vad vi kommer kunna åstadkomma i det längre perspektivet! säger Lisa Hjelm, som lovar att hörsamma deltagarnas önskemål om att sätta ett branschgemensamt mål för ett önskat läge om andelen kvinnor i branschen.  

Qraftsamling startar upp igen med nya deltagare i augusti 2017 och fram till 19 maj kan du anmäla ditt företags deltagande här.

Resultatet av deltagarnas projektarbeten kommer att publiceras på Energiföretagens webb under maj månad, men filmen kan ni se och sprida redan nu.

Se filmen

Samhället är i snabb förändring och helt beroende av energi. Vi är många som arbetar i energibranschen idag, men vi behöver bli fler! Här finns utrymme och möjligheter för många olika kompetenser och erfarenheter. Möt flera av branschens kvinnliga medarbetare som berättar om möjligheterna i energibranschen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se