Qraftsamling både motor och morot för ökad jämställdhet

Arbetet med att göra energibranschen mer jämställd fortgår, när branschens program Qraftsamling startar upp en ny omgång. - Qraftsamling är ett konkret verktyg för de deltagande företagen för att systematiskt arbeta med jämställdhet, och vi är glada över att se att många medlemsföretag väljer att vara med, säger Pernilla Winnhed.

Programmets andra omgång startar upp med en träff för de 13 deltagande företagens adepter, mentorer och ledningsrepresentanter. Att samla alla roller som har stort inflytande och påverkansmöjligheter för de deltagande företagen är en förutsättning för att programmet ska nå sina mål.

- Att delta i Qraftsamling betyder att varje företag sätter upp mål för sitt arbete med mångfald och jämställdhet. Det gör att programmet tydligt fungerar både som en motor och kanske en morot för hela energibranschen, säger Pernilla Winnhed.

Förutom att företagen ska jobba mot sina mål får de totalt 20 adepterna delta i ett ledarutvecklingsprogram och får en mentor från något av de andra företagen som är med i programmet.

- Vi matchar adepter och mentor över företagsgränserna för att få vidgade perspektiv och större nätverkande bland våra deltagare, säger Karin Ahlström, som leder Qraftsamling för andra gången.

- Det är så glädjande att se den kompetens och vilja att bidra till hela vårt samhälles resa mot en mer klimatvänlig framtid, som finns i energibranschen, säger Karin.

Tekniska verken i Linköping, Skellefteå Kraft och Svenska kraftnät är med som värdföretag den här omgången och de kommer att stå värdar för varsin träff under året. Först ut är Tekniska verken i Linköping som leder en träff i november med temat Mod att förändras.

- Att medvetet och aktivt arbete med jämställdhet som en del av mångfaldsarbetet är viktigt för oss, därför att olikheter och samspelet mellan oss individer gör Tekniska verken till ett drivande, trovärdigt och framgångsrikt företag. Genom att vi är olika, bär på olika erfarenheter och har olika perspektiv kompletterar vi varandra och bidrar tillsammans till visionen att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Anders Jonsson vd för Tekniska verken i Linköping AB.

Qraftsamling drivs med syfte att:

  • Ge de deltagande företag ett verktyg att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer i branschen.
  • För att synliggöra fler av de kompetenta kvinnor som vill fortsätta utvecklas som ledare i branschen.
  • Öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Läs mer om Qraftsamling.