Energiföretagens webb – en källa till kunskap

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Söker du efter statistik som rör energiområdet ska du gå in på Energiföretagen.se. Våra medlemsföretag rapporterar ständigt in statistik för elproduktion och webbsidan uppdateras varje vecka. Det finns även statistik för elmarknaden, och fjärrvärme- och fjärrkylestatistik rapporteras på årsbasis.

Energiföretagens statistiksidor är några av webbplatsens mest besökta och här kan du hitta information om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige och om magasinsnivåerna och vattentillrinningarna till de svenska vattenkraftverken. Uppgifterna skickas in till Energiföretagen från medlemsföretag och övriga elproducenter. Det finns även statistik över elanvändning, konsumentpriser och skatter samt marknadspriser.

Kraftläget är Energiföretagens situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Den finns även på engelska.

Under rubriken Statistik i bilder kan man hitta mer fördjupad information presenterad i diagramform. Det är information som vi sammanställer från öppna källor såsom: Eurostat, SCB, Världsbanken och Elbörser.

När det gäller fjärrvärme och fjärrkyla bygger statistiken på årsvis inrapportering från medlemsföretagen (Energiföretagens medlemmar står för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige). Förutom att se hur mycket fjärrvärme som levererades förra året kan du få reda på hur mycket fjärrvärmen kostar i olika kommuner eller vilka bränslen som används för att producera kraftvärme och fjärrvärme i respektive kommun.

Gör som så många andra - titta in på Energiföretagens statistiksidor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se