Webbsändning 7 december, kl 10.00: Seminarium om förbränningsskatter

Torsdagen den 7 december har Energiföretagen Sverige och Svenskt Näringsliv bjudit in till ett seminarium om Förbränningsskatteutredningens betänkande ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?” (SOU 2017:83). Nu har vi fått möjlighet att webbsända seminariet direkt, kl 10.00-11.30. Seminariet kan även ses i efterhand för den som inte kan vara med live.

Den 1 november överlämnades Förbränningsskatteutredningens betänkande ”Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?” (SOU 2017:83). Utredningen lämnar bl.a. förslag om nya skatter på avfallsförbränning respektive kväveoxidutsläpp.

Energiföretagen Sverige och Svenskt Näringsliv ser svåra konsekvenser för våra respektive medlemsföretag om förslagen skulle bli verklighet. Skatterna betyder stora kostnadsökningar, med små eller inga vinster för miljö och klimat. Därför har vi bjudit in till ett seminarium, torsdagen den 7 december.

Seminariet pågår kl 10.00-11.30 och webbsänds. Du kan se seminariet på www.energiforetagen.se/play när det är dags.

Vid förmiddagsseminariet, Skatter på förbränning – vad blir konsekvenserna för miljö och näringsliv?, visar vi på konkreta konsekvenser av utredningens förslag, för kommuner och industrier. Deltagarna får en beskrivning av utredningsförslagen, därefter får vi både kommuners, energiföretags och industrins perspektiv på effekterna av de utredda skatteförslagen.

Medverkande:
Erik Thornström, Energiföretagen Sverige, expert i utredningens expertgrupp
Linda Flink, Svenskt Näringsliv, expert i utredningens expertgrupp
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och ordförande i Söderenergi
Rebecka Hovenberg, kommunalråd i Linköping, med ansvar för miljö- och landsbygdsfrågor, och ordförande i Tekniska verken i Linköping
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa
Åke Roos, product manager Boliden
Roine Morin, hållbarhetschef Södra
Erika Fröjd, teknisk chef Fiskeby Bruk

Moderator: Anja Alemdar, Energiföretagen Sverige

Vill du twittra? Använd #brännhetskatt