Året som gått

Publicerat av: Eva Rydegran ·

År 2017 lider mot sitt slut och vi vill därför försöka summera vårt arbete, som har som mål att underlätta för Sveriges energiföretag att sköta sitt viktiga arbete med att hålla Sverige igång. Energiföretagen Sveriges medlemmar producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Endast 2 procent av den producerade elen är fossil och fjärrvärmen är till över 90 procent förnybar eller återvunnen. Dessutom upprätthålls en extremt god leveranssäkerhet.

Här följer ett axplock av vad vi arbetat med under 2017 (läs mer under filmen):

Kommunikation och kompetens

Vår nya webbplats blev klar, med en Medlemsportal där medlemmarna ska kunna hitta allt de behöver. Under 2017 arrangerade vi också ett flertal lunch- och frukostseminarier i aktuella frågor. Flera har webbsänts och vi har dessutom publicerat ett antal filmade intervjuer, före, under och efter seminarierna. Vårt nyhetsbrev som går ut varje vecka förnyades och når nu över 12 000 mottagare.

Energiföretagens kurser och konferenser var välbesökta; Över 10 000 personer har deltagit vid de nästan 200 utbildningstillfällen vi erbjudit. Även våra publikationer är uppskattade. Vi sålde drygt 15 000 förlagsprodukter under perioden januari – november 2017.

Tre välbesökta utbildningstillfällen för medlemsföretagen om överflyttningen av energiskatten genomfördes i samarbete med Skatteverket. Informationsmaterial om skatteflytten från elhandel till elnät togs fram och finns tillgängligt för medlemmar på vår webbplats.

Qraftsamling – Energiföretagens verktyg för att skapa jämställda arbetsplatser engagerade ett 60-tal personer och 13 medlemsföretag under 2017 (projektet fortsätter 2018). Arbetet har utmynnat i 20-talet uppnådda företagsmål för ökad jämställdhet.

Energipolitiken

Som energibranschens samlade röst har Energiföretagen medverkat i utredningar, referensgrupper och expertgrupper. Prioriterade frågor 2017 har bland annat varit att följa och bidra till att förslagen från Energikommissionens betänkande, med bland annat välkomna besked om avtrappad fastighetsskatt för vattenkraften och borttagen effektskatt för kärnkraften, ska landa i kloka beslut. En annan dominerande fråga har varit EU:s vinterpaket, Clean Energy for all Europeans, där vi fått gehör för många av våra förslag. Båda dessa förslagspaket lär fortsätta att dominera en bra bit in på 2018.

Elnätsregleringen står också högt på agendan. Ei:s förslag till framtida intäktsreglering riskerar att få stora konsekvenser för elnätsföretagen, så det arrangerar vi ett seminarium om redan 17 januari 2018. Ei har också utrett Elhandlarcentrisk modell.

På fjärrvärmesidan har den dominerande frågan varit utredningen om förbränningsskatter som skulle drabba fjärr- och kraftvärmen hårt. Energiföretagen har även fortsatt att påverka för ändrade energikrav i Boverkets byggregler och certifieringar av byggnader.

Rekrytering/utbildning/skola

I arbetet med välutbildade nyanlända har vi tagit fram valideringsdokumentation och utvecklat Kraftringens ”Parlör för nyanlända energiexperter” till en användbar app. Energiföretagen bidrog också till att samverkansavtalet mellan universitet och företag, om distansutbildning Elkraft för högskoleingenjörer, förnyades. Avtalet gäller från 2018.

Det unika och ämnesövergripande läromedlet #lysandeenergi för grund- och gymnasieskolan blev klart. Branschkonceptet med Energi- och teknikföreläsningar för grund- och gymnasieskolor har använts av 20-talet energiföretag i tio län och har nått totalt 5 163 elever på högstadiet och gymnasiet.

Initiativ för tryggare kunder

Certifieringen Schysst elhandel har kommit igång. Energiföretagen Sverige var också först ut att teckna en branschöverenskommelse med Konsumentverket om uppdaterade riktlinjer för uppsökande försäljning av el, med krav på skriftlig accept från kund vid telefonförsäljning. Nya medlemmar har tillkommit i Prisdialogen och modellen utvecklas nu vidare tillsammans med SABO och Riksbyggen, för att även omfatta dialog om klimatpåverkan,

Samverkan med andra

Vi arrangerade ett pärlband av aktiviteter tillsammans med samarbetsaktörer:

  • Fossilfria transporter - seminarium med Fores
  • Seminarium om förbränningsskatteförslag med Svenskt Näringsliv
  • Rundabordssamtal om plast med Avfall Sverige, där ett tiotal relevanta aktörer deltog
  • Almedalsseminarier med andra branschorganisationer och medlemsföretag
  • Elnätsseminarium med Power Circle och Vattenfall
  • Debattartiklar tillsammans med medlemsföretag och med andra branschorganisationer

Du som är medlem kan läsa mer detaljerad information här (inloggning krävs).