ERA och Fjärrvärmetidningen blir en

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energibranschens tidningar byter skepnad. Från och med årsskiftet slås ERA och Fjärrvärmetidningen ihop till en ny tidning under det nya namnet "Tidningen Energi – El, värme och kyla". Den nya tidningen kommer fortsätta att fördjupa sig i el- och fjärrvärmefrågorna, men också spegla systemperspektivet där elen och fjärrvärmen kan samverka.

Energisystemet är inne i en stor omställning. Gamla strukturer utmanas och nya aktörer kliver in på energimarknaden. Perspektivet på frågorna breddas och mot den bakgrunden satsar Energiföretagen Sverige på en ny tidning.

- Det är viktigt för oss att bygga vidare på de arenor för energifrågorna som ERA och Fjärrvärmetidningen under decennier har varit. Vi ska ge ut en fortsatt angelägen tidning, som speglar el- och fjärrvärmefrågorna var och en för sig, men också ur ett samlat perspektiv, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige har redan tagit det här steget när branschföreningen skapades av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme våren 2016. Helt naturligt vill därför branschföreningen samla både el- och fjärrvärmefrågorna i en och samma tidning och härmed fortsätter branschföreningens tradition att göra tidning med hög kvalitet och ett journalistiskt arbetssätt.

Tillförordnad chefredaktör för Tidningen Energi – El, värme och kyla blir Ann-Sofie Borglund, som i dag är chefredaktör för Fjärrvärmetidningen. ERA:s redaktionschef Jane Jansson kommer att bli redaktionschef för den nya tidningen och ERA:s chefredaktör Daniel Löfstedt kommer att sluta i samband med att årets tionde och sista nummer av ERA ges ut strax före jul. Försäljningsansvarig för den nya tidningen blir Jan Nyman. 

En viktig del i förändringen till en ny tidning har varit att redaktionen har frågat läsarna vad de vill ha för tidning.

- Våra läsarundersökningar visar att läsarna gillar ERA och Fjärrvärmetidningen väldigt mycket och det kommer vi att ta fasta på i den nya tidningen. Det kommer att bli en tidning med samma inriktning som ERA och Fjärrvärmetidningen har i dag, fördjupningar på detaljnivå men också systemövergripande. Teknik, miljö och forskning kommer att vara centrala ämnen, säger Ann-Sofie Borglund.

Jane Jansson berättar att ambitionerna med Tidningen Energi – El, värme och kyla är höga:

— Energibranschen går igenom stora förändringar och då är det kanske viktigare än någonsin att spegla branschens frågor allsidigt. Vårt mål är att tidningen ska bli ännu bättre än de båda är i dag och att läsare och annonsörer också ska uppleva det så, säger hon.

Tillförordnad chefredaktör Ann-Sofie Borglund, ovan

Redaktionschef, Jane Jansson, ovan