Eurelectric tar sikte på koldioxidneutral elproduktion i EU 2050

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Eurelectric, den europeiska branschorganisationen för Europas elföretag, har enats om en ny vision. Visionen har tagits fram för att adressera klimatutmaningen och leva upp till Paris-avtalet, genom att utveckla koldioxidneutral och pålitlig elproduktion och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.

I sin nya vision beskriver Eurelectric hur man ska gå till väga för att åstadkomma en kostnadseffektiv övergång till det nya energisystemet samt vad organisationen önskar från lagstiftare och beslutsfattare. Bland annat lyfts vikten av ökad andel förnybar elproduktion, överföringsförbindelser mellan länder, elektrifiering och digitalisering.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, kommenterar:

- Det är positivt att Eurelectric lyckats enas om en så pass progressiv vision där målet är en koldioxidneutral elproduktion i EU till 2050. Vi ser också positivt på målet att använda ren el för att minska användningen av fossila bränslen. I Sverige har vi redan en el- och värmeproduktion med väldigt låga utsläpp, medan stora delar av Europa använder fossila bränslen i större omfattning. Nu behövs en rad olika åtgärder där elektrifiering är en del av lösningen men också utbyggnaden av fossilfri kraft.  

Ta del av Eurelectrics vision i sin helhet.

Om Eurelectric
Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. Läs mer på http://www.eurelectric.org/