Fjärrvärmetidningen avslutar med dubbelnummer

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Årets sista nummer av Fjärrvärmetidningen är ett 36 sidor tjockt dubbelnummer och finns nu tillgängligt på webben för alla att läsa.

Energibranschens skriande behov av teknisk kompetens speglas i numrets tema och vi får bland annat träffa ingenjörer och civilekonomer på Växjö Energis traineeprogram, som har blivit en stor framgång. Tidningen handlar också om hur Sverige ska bli världsledande inom fjärrvärme och fjärrkyla, hur en Fortum-affär i Oslo gynnar Stockholm och hur biokol ger klimatpositiv fjärrvärme.

Det här är inte bara årets sista nummer, för från och med nästa år går Fjärrvärmetidningen ihop med ERA och bildar nya Tidningen Energi – El, värme & kyla. Första numret kommer i början av februari nästa år.

Här kan du läsa det nya dubbelnumret!