Seminarium 17 januari om konsekvenserna av Ei:s nya förslag till intäktsreglering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På uppdrag av regeringen överlämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) den 24 oktober rapporten "Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023". Vid ett förmiddagsseminarium den 17 januari vill vi fördjupa oss kring vilka konkreta konsekvenser Ei:s förslag får för investeringar i elnäten, energiomställningen och kunderna. Bland annat deltar statssekreterare Emil Högberg som ger regeringens syn på Ei:s förslag.

OBS! På grund av hög efterfrågan har seminariet flyttats till 7A Centralen, Vasagatan 7.

Seminariet inleds med en beskrivning av Ei:s förslag, därefter får vi både elnätsföretags, kunders och oberoende experters perspektiv på effekterna av förslaget. Även Ei och regeringsföreträdare finns på plats för att kommentera förslaget.

Program 17 januari

Moderator: Anja Alemdar, Energiföretagen Sverige

Kl 9:00 Välkommen
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Presentation av Ei:s förslag
Mikael Runsten, ekonomie doktor. Medgrundare, Bild & Runsten

Konsekvenser för investeringar, energiomställningen och kunderna
Staffan Jansson, ordförande (S) för Mälarenergi och kommunalråd Västerås stad
Alf Larsen, strateg och affärsutvecklare, E.ON Elnät
Lena Thörn, ekonomichef Kristinehamns Energi
Marianne Sernevi, vd Skånska Energi
Anna Carlén, vd Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Andreas Hagnell, energiansvarig Sveriges Kommuner och Landsting
David Bjurhall, chef reglering Ellevio

Cirka kl 10:30 Fikapaus

Finansiella och juridiska aspekter på Ei:s förslag
Mikael Runsten, ekonomie doktor och medgrundare, Bild & Runsten
Carl Johan af Petersens, delägare advokatfirman Vinge
Ronald Liljegren, chefsjurist Energiföretagen Sverige

Kommentarer från Ei
Tony Rosten, Ställföreträdande gd Ei
Therése Hindman Persson, chefsekonom Ei

Hur ser regeringen på Ei:s förslag?
Emil Högberg, Statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Kl 12:00 Avslutning med lunch

Anmälan

Anmäl dig här senast den 10 januari

Webbsändning

Seminariet webbsänds kostnadsfritt också under: www.energiforetagen.se/play