Luleå inspirerar med högt kundförtroende och långsiktigt industrisamarbete

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 7 februari träffade Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed, medlemsföretag från Norr- och Västerbotten i Luleå, för dialog om gemensamma utmaningar och nytt i branschen. Värd för mötet var Luleå Energi. Företaget är känt för sitt långvariga energisamarbete med SSAB och för att ha legat i topp i Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för energibranschen under många år.

– Luleå Energi både imponerar och inspirerar genom att gång på gång hamna i topp i SKI, när både el- och fjärrvärmekunder bedömer sina leverantörer, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

I Svenskt kvalitetsindex, SKI, för energibranschen 2016, rankades Luleå Energi högst för tionde året i rad. I fem kategorier av sex låg Luleå Energi i topp, i den sjätte blev det en andra plats. Allra nöjdast var fjärrvärmekunderna, både privatkunder och företagskunder.

När Anneli Sjömark, vd för Luleå Energi får frågan om vad som är förklaringen svarar hon:

– Vi arbetar hårt för att kunna behålla de låga priser, som vi också är kända för. Det är inget som kommer av sig självt eller är gratis, vi måste se över allt vi gör. Jag tror också att kunderna uppskattar våra kringtjänster och vårt jordnära sätt att kommunicera.

Industrisamarbete med många år på nacken – och full fart framåt

På eftermiddagen besökte delegationen från Energiföretagen kraftvärmeverket LuleKraft, som samägs av Luleå Energi och SSAB, och fick inblick i detta långsiktiga energisamarbete.

– Redan 1982 byggde vi det gemensamma kraftvärmeverket. Vi har haft långa avtal, det första gällde i 25 år och det nu gällande räcker till år 2022. Jag skulle säga att nyckeln till framgång är den ömsesidiga nyttan, att det är en win-win-lösning, konstaterar Jonny Karlsson, vd på Lulekraft.

Anneli Sjömark betonar också att långsiktigheten och ett förtroendefullt samarbete är viktigt. Hon menar att alla fjärrvärmeföretag har samma huvudvärk, nämligen att säkra att det alltid finns reservkraft. Det kan ibland vara en förklaring till att en del företag väljer att ha all värmeproduktion i egen regi, då har de också full kontroll. I Luleå har Lulekraft hela ansvaret för produktionen, även i Luleå Energis egna pannor, vilket har visat sig effektivt.

I det avancerade energisamarbetet är Lulekrafts kraftvärmeverk navet. Företaget köper SSAB:s överblivna processgas och gör el och fjärrvärme av den. Elen går tillbaka till SSAB och värmen säljs till Luleå Energi som förser Luleå, Gammelstad och Sunderbyn med fjärrvärme. En liten del används också till att torka bränslepellets vid företaget Bioenergis pelletsfabrik.

– Det är en väldigt energifattig gas, den går knappt att elda och kan till exempel inte användas som fordonsbränsle. Samtidigt är det ett bränsle som är bra för pannan. Vi har haft samma panna under alla år och den räcker ett tag till, säger Jonny Karlsson.

Anneli Sjömark inflikar:

– Vi får ibland frågan om vi inte kan använda annan spillvärme eller bränslen för fjärrvärmen i Luleå. Vi hoppas snart kunna presentera ett flertal sådana samarbeten. Men eftersom gasen kan användas som bränsle direkt i kraftvärmeverket för produktion av el och värme samt att alternativanvändningen av gasen idag inte riktigt finns, är det ur klimatsynpunkt det bästa att använda gasen som huvudbränsle, då den annars skulle få facklas bort. Så länge SSAB finns här vill vi gärna vara med och minska den totala klimatpåverkan genom att nyttiggöra det som annars går till spillo.

Bilden: Energiföretagen besökte Lulekraft, en del av det långsiktiga energisamarbetet mellan Luleå Energi och SSAB. Produktionschefen Stefan Wiklund visade bland andra Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, runt på kraftvärmeverket. Foto: Jenny Rehn, Luleå Energ.