Cirkulär ekonomi i praktiken kräver samverkan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

ALMEDALEN Sverige är världsledande på cirkulär ekonomi, även om vi tidigare oftast kallat det kretsloppstänkande eller resurshushållning. Att vi har kommit långt, var alla medverkande vid Energiföretagen Sveriges första Almedalsseminarium överens om – men också att det finns mer att göra. Seminariet arrangerades tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten, representanter för infrastrukturer som tillsammans med fjärrvärmen möjliggör cirkulär ekonomi i praktiken.

Måndagen den 3 juli bjöd de fyra branschorganisationerna Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen, in till seminariet ”Cirkulär ekonomi i praktiken: Hur kan vi hushålla med våra resurser?”. En fråga som uppenbarligen engagerar många – lokalen var fylld till bristningsgränsen.

Inledningsvis fick de fyra vd:arna för branschorganisationerna redogöra för sin syn på cirkulär ekonomi, utifrån sina respektive områden. De tryckte på vikten av att cirkulera mera genom samverkan mellan de fyra branscherna och systemen för vatten, energi, biogas och avfall.

– Fjärrvärme är en viktig del i energisystemet och i den cirkulära ekonomin, eftersom den tar vara på resurser som annars går till spillo. Den kan ta vara på energin i avfall och återvinna till el och fjärrvärme. Och ta vara på värme från industrier, datahallar och elproduktion, sa Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen.

Hon lyfte också fram vikten av teknikneutrala villkor på värmemarknaden, för att fjärrvärmen ska kunna fortsätta att ta vara på energi som blir över:

– Det är hård konkurrens på värmemarknaden. Det är positivt för kunderna men då krävs också teknikneutralitet mellan uppvärmningsformerna. Det har inte Boverkets byggregler och vi har inte sett någon ändring, trots att både Energikommissionen och Miljömålsberedningen har sagt att använd energi bör vara det som gäller, inte hur mycket energi en fastighetsägare köper.

Politisk enighet om den cirkulära ekonomins betydelse

De medverkande politikerna, Rickard Nordin riksdagsledamot (C), Anna Tejne kommunstyrelseordförande i Växjö (M) och Björn Jansson, regionråd Gotland (S) var helt överens om att den cirkulära ekonomin är framtidens melodi. Effektiv användning av resurser är en vinst för både miljö och ekonomi.

Rickard Nordin (C), Anna Tejne (M) och Björn Jansson (S) deltog i debatten.

Centerpartiets energipolitiske talesperson, Rickard Nordin (C) framhöll att biogas inte bara tar vara på resurser och ger minskade utsläpp. Satsningarna ger även lokala jobb och bidrar till energisäkerheten när beroendet av importerad olja minskar.

Han hade också förståelse för motsättningen mellan Energikommissionens önskan om en konkurrenskraftig fjärr- och kraftvärmesektor och det så kallade multihotet mot fjärrvärmen, bland annat i form av Boverkets byggregler:

– Byggreglerna ska vara teknikneutrala. En byggnad kan byta uppvärmningssätt flera gånger under sin livstid, om den är byggd för att klara det. Vi måste räkna på hur mycket energi byggnaderna använder, inte hur mycket de köper, sa Rickard Nordin.

- Sverige är världsledande inom cirkulär ekonomi – och Växjö vill vara bäst i Sverige, förkunnade Växjös kommunalråd Anna Tejne (M). Det handlar förstås om ekonomi och vad vi gör med skattepengarna. Det måste gå ihop. Varje del kanske inte är lönsam i sig, men det hänger ihop och kan bli lönsamt sammantaget, sa hon.

På Gotland jobbar politikerna ambitiöst med att skapa ett bättre Gotland, enligt regionrådet Björn Jansson (S). De har bland annat satsat stort på biogas. Han ville gärna bidra med den kunskap de byggt upp på ön, för att hjälpa andra att styra över mot en mer cirkulär ekonomi.

Avfall, vatten, biogas och energi – allt hänger ihop

De fyra vd:arna tog alla upp exempel på hur det hänger ihop och vikten av en bra samhällsplanering där man underlättar fortsatt samverkan. Men varje organisation hade också sina egna frågor. Weine Wiqvist från Avfall Sverige lyfte vikten av att säkerställa det rena kretsloppet. Att se till att material och produkter är giftfria och återvinningsbara redan från början, något som även Ingela Hiltula från Naturvårdsverket framhöll.

– Redan i produktionsfasen måste vi tänka på hur allt sedan ska tas om hand, sa hon.

Anna Linusson, Svenskt Vatten, pekade på vikten av att säkra tillgången till vattentäkter:

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel, något som vi kanske tar alltför mycket för givet, vi vill se en nationell handläggning av dessa frågor, sa hon.

Anna Linusson, Svenskt Vatten med Energiföretagens vd Pernilla Winnhed t h 

Maria Malmkvist, Energigas Sverige, efterlyste en nationell strategi och en samordnare för biogasen:

– Idag måste vi träffa sju olika riksdagsutskott när vi vill prata om hur man kan öka efterfrågan och därmed produktionen av biogas. Det behövs en samordnare som kan ha helhetsperspektivet.

Och Pernilla Winnhed lyfte alltså fjärrvärmen och olika regelförslag som försämrar dess konkurrenskraft på värmemarknaden och därmed hotar dess roll i energisystemet.

– Utan fjärrvärme skulle risken för effektbrist i elsystemet öka betydligt kalla vinterdagar. Och det är inte bara Boverkets byggregler som hotar konkurrenskraften. Även olika skatteförslag om koldioxidskatt, NOx-skatt och avfallsförbränningsskatt, liksom ett antal EU-förslag riskerar att underminera fjärrvärmens roll i energisystemet, sa Pernilla Winnhed.

Moderatorn Folke Rydén tackade panelen och avslutade seminariet innan de engagerade deltagarna kunde fortsätta diskussionen över en lunchsmörgås.

Text:Annika Johannesson, Foto: Daniel Löfstedt

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson - konsult

Annika Johannesson - konsult

Vikarie kompetensförsörjningsfrågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se