Full fart framåt för fossilfria fordon - en snabbutredning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

ALMEDALEN Energiföretagens andra seminarium under måndagen i Almedalen handlade om fossilfria transporter och var utformat som en snabbutredning. Frågorna som utredningen skulle besvara var: Hur ökar man bäst takten i omställningen i transportsektorn? Vilken roll har olika politiska nivåer och vilka styrmedel driver utvecklingen bäst?

Så inledde Energiföretagens Henrik Wingfors, som i egenskap av moderator fick rollen som utredare. Därefter fick Jonas Åkerman, trafikforskare på KTH presentera en nulägesanalys som fick utgöra utredningsdirektivet. I korthet:

16 miljoner ton CO

Resebidrag - kollektivtrafik - effektivisera

Därpå följde en paneldiskussion som hade formen av utredningens slutliga justeringsmöte. Där fick de olika experterna komma med sina mest prioriterade åtgärdsförslag.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen:
– Klimatfrågan är en av de viktigaste ödesfrågorna för Sverige och världen. Regeringen har kommit med ett antal förslag och det är bra men det behövs mer. Reseavdragen och regler för förmånsbilar gynnar storstadsbilismen och bör ses över. 230 000 förmånsbilar rullar på våra bilar och kostar stora summor skattepengar. Kilometerskatt är ett förslag NSF står för. I retoriken och teorin är alla överens. CO

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå (S):
– På regeringsnivå måste man ge oss verktygen för att komma tillrätta med problemen vi har på kommunal nivå. Vi behöver stöd ute i kommunerna. Vi har stora problem med genomfartstrafik. Det försöker vi åtgärda. I Umeå har vi den snabbast växande kollektivtrafiken i Sverige. Men vi är även beroende av flyget.

Anders Norén, teknisk chef Bil Sweden:
– Det är bara 13 år kvar till 2030 – vi måste tänka på energieffektivisering av den bilpark vi har samtidigt som vi underlättar för biodrivmedel och el. En dieselbil som körs på HVO bör också ses som miljöbil. Kan vi inte säkra tillgången på biodrivmedel blir det också svårt. Det behövs även högre premier för elbilar. Offentliga företag som har fordonsflottor borde gå före och ställa om.

Elektrifiering och omtvistade biobränslen

Susanna Hurtig, Director E-Mobility Nordic, Vattenfall:
– Vattenfall har fört fram att elektrifiering är viktigt. Särskilt tack vare att vi har så ren el i Sverige. Städerna kommer att vara en joker i den här frågan – engagera därför städerna o kommunerna. Ställ krav på laddplaner med mera. Nollutsläpp ska vara målet vid upphandlingar.

Hans Bergman, enhetschef DG Klimat, EU:
– I slutet av året kommer nya förslag på CO

Sedan följde en remissrunda då publiken fick rösta med hjälp av mentimeter.

13 förslag i flera dimensioner

De 13 förslag som las fram var:

 • Säkerställ tillräckliga volymer av hållbara drivmedel
 • Främja stadsplanering som minskar behovet av transporter
 • Fortsatt satsning på utveckling av fordon
 • Inför högre premier för bilar med väldigt låga koldioxidutsläpp
 • Inför kilometerskatt för tunga lastbilar som gynnar effektivare transporter och bättre fordon
 • Ändra reglerna för förmånsbilar så att subventioneringen upphör
 • Ställ krav på offentliga aktörer att införa mål för andel utsläppsfria fordon
 • Ställ krav på att kommuner upprättar laddplaner för antal lokala laddpunkter
 • Se över reseavdragen för att göra dem avståndsberoende
 • Tillåt längre godståg för ökad transportkapacitet till låg kostnad
 • Inför dynamiska avgifter för effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
 • Inför miljözon II-III som gör att städer kan välja att skapa utsläppsfria zoner
 • Nyttja digitaliseringen för fler resefria möten

Regeringsföreträdare: "målet nås"

Slutligen lämnades ”slutbetänkandet” till Lorentz Tovatt, pol sakkunnig hos Karolina Skog (mp), som fick vara företrädare för regeringen. Han svarade först med en generell spaning om bilen, bränslet och beteendet. Hans kommentar var att när det gäller bilen och bränslet har vi kommit en bra bit på väg i fråga om styrmedel. Nu måste fokus flytta mer till beteendet. Där tyckte han exempelvis att flygskatt är viktig. Eventuellt kan man tänka sig en utformning där man ser över hur glesbygden, som är beroende av flyget, inte behöver drabbas. Sen är även den fysiska utformningen av infrastrukturen viktig och den som verkligen påverkar människors vardag på kommunnivå.

Men varför går det så trögt frågade moderatorn/utredaren Henrik Wingfors.

– Jag håller inte riktigt med om att det gör det, svarade Lorentz Tovatt. På regeringsnivå är det verkstad just nu. Vi har kommit med flera förslag redan och fler är på väg.

Har vi nått målet 2030? frågade Henrik Wingfors.

– Jag tror det. När det väl sätter igång går det fort. Den onödiga stadstrafiken är en stor möjlighet och där måste vi lägga mer krut, avslutade Lorentz Tovatt.

Text och film: Eva Rydegran Foto: Daniel Löfstedt

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Eva Rydegran

Eva Rydegran

Pressansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 23
Mobil: 073-404 45 11
E-post: eva.rydegran@energiforetagen.se