Halvtid i svensk elproduktion 2017 – kärnkraften dominerar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

När halva det svenska elåret summeras är kärnkraften det kraftslag som producerat klart mest el, fem TWh (Terawattimmar=miljarder kilowattimmar) mer än vattenkraften. Vindkraften har samtidigt producerat mycket och kan gå mot en rekordnotering när hela året summeras.

Den svenska elförsörjningen har nu nått halvvägs på året. När värdena till och med vecka 26 summeras framgår att kärnkraften är det kraftslag som gett mest. Produktionen ser ut så här (preliminära värden):

Kärnkraft                                     35,7 TWh

Vattenkraft                                  30,4 TWh

Vindkraft                                       8,8 TWh

Övrig värmekraft                         7,5 TWh

Vattenkraftsproduktionen har i år varit lägre än normalt, samtidigt som tillrinningen ligger exakt på medelvärdet 34,8 TW. Vattenmagasinens fyllnadsgrad är samtidig 6,4 procentenheter under normalvärdet, vilket motsvarar ett underskott på 2 TWh i elproduktion.

I övrigt konstateras att vi hittills i år nettoexporterat dryga 10 TWh el. Elanvändningen ligger på 72 TWh jämfört med produktionen på 82,4 TWh.

Kan bli rekord för vinden

Studerar vi det senaste årets värden, från vecka 26 förra året till samma vecka i år (rullande 52-årsvärden) har kärnkraften producerat 65,9 TWh jämfört med vattenkraftens 55,4 TWh, dryga 10 TWh i skillnad. Vindkraften har under samma period gett 17,4 TWh vilket skulle vara rekord för detta kraftslag om den siffran står sig när kalenderåret 2017 summeras.

– Kärnkraften har haft mycket god tillgänglighet de senaste 52 veckorna, konstaterar Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Läs Kraftläget vecka 26 här

Läs mer om statistiken här på Energiföretagens webb

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se