Energibranschen måste bli bättre på att berätta om allt spännande

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN Energibranschen är i förändring. Samtidigt sker en generationsväxling av stora mått. Hur ska branschen hitta de, ofta nya, kompetenser som behövs? Detta var temat för ett av Energiföretagens egna seminarier på måndagen i Almedalsveckan. Ämnet lockade många åhörare, som bland annat fick höra energiministerns syn på lösningar nu och framåt.

Publiken hade alla det gemensamt att  de upplever ett högt förändringstryck. Många var också överens om att det är svårt att hitta rätt kompetens, däribland Swedbank:

- Vi tar gärna folk från er i energibranschen, vi behöver fler ingenjörer, konstaterade Gith Bengtsson, HR-chef, Swedbank, en bank som också är engagerade för jämställdhet och mångfald.

- Mångfald och jämställdhet har varit en koncernledningsfråga i Swedbank ända sedan 1994, då vi införde kvotering, fortsatte Gith Bengtsson.

Björn Nordén, Projektledare, Energy Competence Center bjöd åhörarna på en målande beskrivning av hur han ”säljer in” energibranschen hos skolungdomar i årskurs nio.

- Vi måste berätta om alla möjligheter som finns. Genom att jämföra vad vi har här, med till exempel Kongo som saknar det mesta av det vi tar för givet, får ungdomarna perspektiv. När jag sen frågar: Vem vill vara med och tända lyset i Kongo? är saken klar. Äntligen har de hittat en plats där de kan göra skillnad på riktigt. Tänk att få vara med i ett lag som tänder upp Kongo!

Han tycker att energibranschen överlag tar emot dessa ungdomar på ett bra sätt, även om det finns undantag. Det är en spännande bransch med många möjligheter.

- Ett annat argument för energibranschen är att den är stabil – lika stabil som elsystemet. Där anställde man även under finanskrisen. Man ska inte underskatta betydelsen av trygghet också för de unga idag.

Annika Viklund, vice vd för Vattenfall Distribution blev utsedd till årets mångfaldschef tidigare i år. Hon konstaterar att drivkraften för Vattenfall, som hon tycker har kommit långt, hela tiden har varit affären:

- Energibranschen har nyvaket trillat ur sängen och först nu insett att vi behöver nya kompetenser. Många av våra medarbetare kommer snart att gå i pension och vi kommer inte klara vårt uppdrag om vi inte nyttjar all den kompetensen som finns, sa Annika Viklund.

Göran Ericsson, FoU-chef, Svenska kraftnät höll med och betonade också skolans roll:

- Jag tror vi behöver starta tidigt, och då är lärarna viktiga. Studievägledare är en underskattad grupp, de vet inte alla möjligheter – vi behöver ta ansvar för att berätta för dem.

- Vi på Svenska kraftnät har på tio år fördubblat antalet anställda. Då kan man passa på att öka mångfalden och vi har många kvinnor i vår organisation idag. Vi sågs nog länge som lite tråkiga men nu söker sig många till oss, flest tjejer, faktiskt, berättade Göran Ericsson.  

Politikens roll

Panelen fick också svara på vad de ser som politikens roll för att öka kompetensen i energibranschen.

- Det pratas mycket om att reformera utbildningssystemet, men det handlar också om det livslånga lärandet. Att se till att människor kan utvecklas på sin arbetsplats och att stimulera lärandet inom företag, sade Gith Bengtsson från Swedbank.

Annika Viklund höll med:

- Idag ska man vara livstidsanställningsbar med ett stort kunnande. Det handlar förstås om ett samspel mellan företagen och politiken. Vi kan inte avsäga oss ansvaret att ta in unga i våra företag men politiken behöver möjliggöra fler utbildningsplatser, språkkurser för nyanlända och elsäkerhetsutbildning. Kanske högskolorna kan erbjuda nya kombinationer, som elkraft-IT, som blir en mer attraktiv utbildning.

Därefter fick energiminister Ibrahim Baylan ordet och ombads reflektera över sina intryck av branschen, hur han ser på förändringstrycket, hur branschen möter det och hur politiken kan hjälpa till.

- Jag tänkte nog att det var en lite tråkig bransch, jag hade ju hört en del om trätorna om olika energislag. Men det är ju en bransch som ger oss möjligheten att leva ett gott liv utan att förstöra klimatet, sa Baylan.

Han berättade om Energiöverenskommelsen och lyfte fram den som en fantastisk svensk kompromiss, som en del menar inte går ihop. Hans uppfattning är snarare att den fungerar, framför allt för att deltagarna samlat sig politiskt. Överenskommelsen föregicks också av ett stort antal seminarier som ökade kunskapen hos både myndigheter, politiker och företag.

När det gäller energibranschens förmåga att hantera förändring sa Ibrahim Baylan:

- Vi kommer att behöva mycket mer el i framtiden, bland annat i transportsektorn och då krävs nya tankesätt. Ingenjörerna och teknikerna har gjort det så exklusivt, med stora anläggningar som inte vem som helst kunde ägna sig åt. Men snart kan vem som helst producera och leverera energi. Då behöver energiföretagen skapa relationer – och för det krävs andra kompetenser.

- Vi måste jobba gemensamt med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna i energibranschen. Det kräver att energisektorn är med och spelar boll – det är en strategisk utvecklingsfråga för energibranschen. Det räcker inte att man sitter runt ett bord och alla nickar, det är vad man gör därefter som har betydelse. Jag ser att det händer en del, men inte tillräckligt, vi måste också se till att det blir verkstad, avslutade energiministern.

Text: Annika Johannesson Film: Eva Rydegran Foto: Daniel Löfstedt