Vet du hur svensk el produceras?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svensk el produceras främst med hjälp av vatten, kärnkraft vind och bioenergi. Endast två procent av elproduktionen har fossilt ursprung. Jämfört med de flesta andra länder så har vårt elsystem därmed mycket liten klimatpåverkan. Ändå menar bara 64 procent av svenskarna att svensk el är mer miljövänlig än i andra länder.

Enligt en undersökning som Energiföretagen låtit göra säger 64 procent av svenskarna att svensk el är mer miljövänlig än i andra länder. Men kanske skulle siffran vara högre om fler kände till hur elen produceras?

Faktum är att svensk elproduktion är så gott som fossilfri. Under 2015 producerades nästan 64 procent med förnybara kraftslag – framför allt vattenkraft men även vindkraft och biokraft. 2016 var nederbörd och vindförhållanden mycket sämre vilket gjorde att den förnybara andelen minskade, men istället gick kärnkraften mycket bra och hela 40 procent av elen producerades i kärnkraftverken Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

Bara 2 procent av svenskproducerad el har fossilt ursprung vilket kan jämföras med Danmark som har 32 procent fossila bränslen i sin elmix, Storbritannien där motsvarande siffra är 53 procent eller Polen där över 85 procent av elen framställs med hjälp av kol och gas*.

Sveriges elsystem är faktiskt ett av de utsläppssnålaste i världen! Ta del av mer intressant energistatistik på Energiföretagensverige.se och på www.iea.org 

*De exakta produktionssifforna varierar något från år till år beroende på nederbörd, vindförhållanden, bränslepriser och så vidare.

Foto: reaktor, Hans Blomberg för Vattenfall.