Nordenergi vill se politiskt ledarskap som stärker nordiskt energisamarbete

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

En ny rapport som genomlyser det nordiska energisamarbetet och hur det kan stärkas presenterades den 20 juni. Rapporten landar i ett antal tydliga rekommendationer till det Nordiska ministerrådet. De nordiska energibranschföreningarna, som samarbetar inom ramen för Nordenergi, stödjer rapportens rekommendationer om ökat nordiskt samarbete och efterlyser politiskt ledarskap för att komma dit, i en första kommentar till rapporten.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Jorma Ollila gjort en strategisk genomlysning av hur det nordiska energisamarbetet kan utvecklas de kommande 5-10 åren. Norges energiministerTerjeSøviknes, ordförande för de nordiska energiministrarna 2017 och ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten, tog emot rapporten den 20 juni. Där presenterar utredaren, förre Nokiachefen  Jorma Ollila, 14 tydliga rekommendationer för att stärka det nordiska energisamarbetet. 

Nordenergi, där Energiföretagen Sverige ingår, gick ut i ett gemensamt pressmeddelande när rapporten var presenterad och gav sitt stöd till förslagen, bland annat om en tydlig vision för energisamarbetet i Norden: 

- En sådan vision kommer att stärka kunder, stimulera tillväxten av grön energi och bidra till att möta klimatmålen. Men det kräver ett starkare och mer långsiktigt politiskt ledarskap, kommenterade Oluf Ulseth, ordförande i Nordenergi. 

Han sa att Nordenergi även stöder uppmaningen om högre ambitioner för forskning och innovation inom energiområdet. Nordenergi tror på elektrifiering som en viktig del för att möta klimatmålen, frigöra innovation och säkra fortsatt tillväxt i de nordiska länderna. 

- Vi tycker dock att rekommendationerna kunde ha varit mer ambitiösa både vad gäller elektrifiering av transporter och fjärrvärme/fjärrkyla, sa Oluf Ulseth. 

Nordenergi uppmanar Nordiska rådet att sjösätta det föreslagna forumet för den nordiska elmarknaden och erbjuder sitt bistånd för att utveckla marknaden, tillsammans med tillsynsmyndigheter, systemoperatörer, regeringar och kundrepresentanter. 

Nordenergi och dess medlemmar ska nu analysera rapportens förslag närmare. 

Läs Nordenergis hela kommentar (pdf).

Läs rapporten på Nordiska rådets webbplats.

Läs nyhet på Nordiska rådets webbplats.

Se webbsändning från Jorma Olillas överlämnande av rapporten, på norska regeringens webbplats.

Om Nordenergi

Nordenergi ger röst åt energibranschen i Norden. Inom ramen för Nordenergi samlas branschorganisationerna också kring en gemensam syn på elmarknaden. I Nordenergi ingår Dansk Energi, Energiföretagen Sverige/Swedenergy, Energi Norge, Samorka and Energiateollisuus.