Europaparlamentet  uppmanas att rösta för en kraftig minskning av utsläppsrätter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagens vd Pernilla Winnhed har tillsammans med sina kollegor i Dansk Energi och EnergiNorge, skrivit ett brev till europaparlamentets medlemmar där de uppmanas att rösta för ministerrådets mer långtgående förslag till annullering av utsläppsrätter.

Det är med anledning av den pågående trepartsförhandlingen (trilogen) mellan ministerrådet, europaparlamentet och EU-kommissionen som föreningarna vill öka möjligheten för att det så kallade svenska förslaget vinner gehör i det slutliga direktivet, vilket skulle innebära att ett par miljarder utsläppsrätter permanent plockas bort från marknaden.

- I ljuset av USA:s beslut att lämna Parisavtalet, framstår det som än mer viktigt att EU:s ledare nu visar ledarskap och sänder en stark signal till omvärlden. Att permanent minska överskottet på utsläppsrätter och därmed stärka styrningen inom EU:s utsläppshandelssystem, vore just ett sådant budskap, säger Pernilla Winnhed. 

Läs hela brevet.