GIVEWATTS under utveckling i Afrika – en klättring på energistegen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sedan början av år 2012 har Energiföretagen Sverige och flera medlemsföretag stött GIVEWATTS arbete i Afrika med att sprida rena energilösningar. Det började med solenergilampor och konceptet har gradvis tagit kliv uppåt på energistegen. Petter Claesson, en av medgrundarna, ger en lägesrapport efter dryga fem år.

GIVEWATTS är en organisation som arbetar med att förse ren och säker energi till områden i Kenya och Tanzania som saknar elektricitet. Ungefär 1,3 miljarder människor på jorden har inte tillgång till elektricitet, och de flesta av dem är unga. Energiföretagen Sverige har stött GIVEWATTS genom att finansiera distribution av solcellslampor.

Solcellslampor, spisar och mer på gång

Sedan starten för dryga fem år sedan har GIVEWATTS distribuerat nära 28 000 solcellslampor via cirka 1 450 skolor. En egen marknadsmodell har utvecklats där lamporna köps loss av familjerna som använder dem, vilket i sin tur genererar nya lampor.

Lamporna gör stor nytta, när solenergi ersätter fotogen och ved som bränsle för ljus. Eleverna studerar nu efter mörkrets inbrott, vilket leder till högre betyg och en möjlighet att uppnå det som krävs för högre studier. Samtidigt förbättras inomhusmiljön och familjerna behöver inte längre varje dag spendera pengar och tid på fotogen och ved.

Det senaste året har varit innehållsrikt och teamet i Östafrika arbetar hårdare och mer effektivt än någonsin tidigare för att finansieringen ska nå så många människor som möjligt. Och resan med att distribuera rena energilösningar och kunskap om förnybar energi fortsätter.

Energistegen beskriver utvecklingen

Petter Claesson, en av två grundare av GIVEWATTS berättar mer om utvecklingen:

– Implementeringen av vår egenutvecklade marknadssyn, “The Energy Ladder” (energistegen), har inneburit att vi i flera av våra nya projekt erbjuder olika storlekar av lösningar och prisbilder. Från små solenergilampor till hemsystem och energieffektiva spisar. Allt för att så många som möjligt ska kunna få tillgång till modern, ren och säker energi, oavsett ekonomiska möjligheter. När väl den första energilösningen börjar användas hemma, så börjar tankarna om nästa.

Jesper Hörnberg, medgrundare av GIVEWATTS, har skrivit om detta på World Economic Forums sida. Petter Claesson rekommenderar att läsa artikeln, som enligt honom är lättförståelig och intressant. Artikeln finns här.

– Det totala antalet människor som vi nått ut till är snart uppe i 160 000. Då räknar vi lågt att fem människor tar del av varje distribuerad produkt. Det börjar bli en signifikant siffra, säger Petter.

Petter Claesson, GIVEWATTS. Foto: Lasse Fredriksson

Spisar ger tidsrevolution

Sedan två somrar ingår även effektiva spisar i sortimentet. En än mer påtaglig effekt uppstår i och med de energieffektiva spisar som GIVEWATTS erbjuder. Det är ett snabbt sätt att minska avskogningen i dessa områden, eftersom en sådan spis mer än halverar bränslekonsumtionen jämfört med att bara elda mellan stenar. Eftersom det främst är kvinnor som plockar ved och lagar mat, så innebär en spis en mindre tidsrevolution i hushållet.

– Vi räknar med att man halverar tiden att hämta ved från fyra till två timmar varje dag och att matlagningen blir upp till två timmar snabbare per dag. En sådan beräkning innebär att de drygt 4 000 distribuerade energieffektiva spisarna sparar upp emot sex miljoner timmar varje år. Ett hushåll sparar 1 460 timmar på ett år. Och då har inte tvättmaskinsrevolutionen ens börjat, fortsätter Petter Claesson.

Balans mellan effektivitet och effekt

Organisationen går oftast in i områden där marknaden för rena energilösningar är obefintlig, varför den finansiella risken är relativt hög, medan effekten hos en familj är stor. Därför har en del av arbetet under året ägnats åt att hitta en balans mellan affärsmässig effektivitet och värdet av de socio-ekonomiska effekterna. Två av slutsatserna är att GIVEWATTS skulle kunna låna pengar för distribution i mer effektiva områden samt att kunna börja mäta effekterna på miljön.

Petter Claesson tackar avslutningsvis för samarbetet med den svenska energibranschen:

– Vi känner oss stolta över de resultat vi nu börjar se och är väldigt tacksamma över det finansiella stöd vi har fått från energibolagen i Sverige.

Besök GIVEWATTS webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se