Energiföretagen Sverige uppmärksammar internationella dagen för biologisk mångfald

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

FN har utsett den 22 maj till internationella dagen för biologisk mångfald. Syftet är att uppmärksamma hela jordens biologiska mångfald. Energiföretagen betonar vikten av att hålla denna fråga vid liv.

Biologisk mångfald – biodiversity på engelska – kan beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns. FN har utsett den 22 maj till internationella dagen för biologisk mångfald (International Day for Biological Diversity).

Syftet är att väcka medvetenhet hos allmänheten och politiker om den biologiska mångfalden. Hur ser situationen ut i världen i dag, vilka utmaningar och hot finns, och hur vi kan skydda den biologiska mångfalden?

FN:s arbete för att bevara den biologiska mångfalden startade vid Riomötet i juni 1992 då The Convention on Biological Diversity skrevs och som trädde i kraft i slutet av år 1993. Dagen har firats sedan år 2002.

En bindande konvention

Konventionen har tre viktiga mål: bevarandet av den biologiska mångfalden, ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna, och ett rättvist utnyttjande av jordens resurser. Förutom Sverige har drygt 170 andra länder skrivit under konventionen. Centrum för biologisk mångfald vid SLU i Uppsala skriver om biologisk mångfald på sin webbplats:

”Sverige har undertecknat konventionen där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, det vill säga så att den inte förstörs eller tar slut. Det innebär till exempel att vi ska bruka skogen så att alla djur och växter som finns i skogslandskapet kan leva kvar där, vi ska bedriva jordbruk på sådant sätt att alla små mikroorganismer (bakterier och svampar) och ryggradslösa djur (till exempel nematoder och hoppstjärtar) som sköter nedbrytningen i jorden inte försvinner, och att alla andra arter i jordbrukslandskapet överlever, vi ska bedriva fiske så att inte all fisk tar slut, vi ska planera våra städer så att många olika arter av djur och växter kan leva i vår närhet, och så vidare.”

Viktigt för energiområdet

Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor på Energiföretagen Sverige, tycker att det är viktigt att uppmärksamma dagen. Biologisk mångfald är en mycket viktig aspekt i FN Agenda 2030 för hållbar utveckling vilket innebär att Sverige och många andra länder åtagit sig att driva 17 globala miljömål. Flera av målen handlar om hållbar utveckling och att hejda förlusten av biologisk mångfald. Razieh Khodayari ser ljust på branschens arbete:

– På senare år har branschen varit mer proaktiv och genomfört förebyggande åtgärder. Vi behöver fortsätta med detta och öka takten.

Förutom all uppmärksamhet den 22 maj kan en lagändring på området bli aktuell för att öka biologisk mångfald. En nyligen presenterad utredning lägger ett förslag om ekologisk kompensation. Energiföretagen Sverige hade nyligen ett seminarium om biologisk mångfald och ekologisk kompensation. Deltagarna kom fram till att branschen behöver bli mycket bättre på att samverka med myndigheter och andra sektorer.

Besök Centrum för biologisk mångfald vid SLU i Uppsala:

Läs i Sydsvenskan om biologen Rebecka Le Moine, som ska göra FN-dagen mer folklig