Uppåt för el i Konsumentverkets Konsumentrapport 2017

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I årets upplaga av Konsumentrapporten visar elmarknaden den största förbättringen sedan förra året av de 45 undersökta marknaderna. Elmarknaden klättrar åtta platser till plats 30, vilket är första gången som en utpekad problematisk marknad har fått en så pass stor förbättring på ett år. Branschens pågående arbete inom elförsäljning öppnar för ännu bättre kundrelationer.

För femte året i rad har Konsumentverket gett ut sin Konsumentrapport som ger en bild av konsumenternas situation på 45 marknader. I början av maj kom årets rapport som alltså visar på en uppgång för elmarknaden till plats 30 av 45.

Konsumentverket förklarar förbättringen utifrån två aspekter; oberoende information och produktjämförelser. Flera insatser från staten och branschen kan ha bidragit till förbättringarna som Konsumentverket skriver i rapporten.

Högt värde för val med miljöhänsyn

Elmarknaden hamnar också på femte plats bland de marknader där konsumenten har bäst möjlighet att välja med miljöhänsyn. Bäst är här mejeriprodukter, med vitvaror på andra plats, samt frukt och grönsaker på tredje plats.

När det gäller miljöhänsyn ingår till exempel aspekten miljöinformation; vägleds konsumenten av miljömärkning eller annan miljöinformation? En annan aspekt är komplexiteten; är det lätt att göra ett bra val för miljön?

Låg behovsuppfyllelse

Men plats 30 av 45 är trots allt ingen topplacering. En aspekt av att bli nöjd med sitt val är hur väl konsumentens behov uppfylls. Här hamnar elmarknaden på sjätte plats från slutet. Allra sämst är Tv-abonnemang med investering/pension som näst sämst och fast telefoni som nummer tre från slutet.

Vi kan också konstatera låga placeringar för elmarknaden i rankingen när det gäller tillit till försäljare, och hur lätt det är att förstå vad man köper.

Men elbranschen är på gång med initiativ som kan förbättra situationen för konsumenterna. 2012 års branschöverenskommelse mellan dåvarande Svensk Energi och Konsumentverket var starten på det konkreta arbetet. De riktlinjer som togs fram där gäller som god sed på marknaden.

Certifiering ”Schysst elhandel”

Energibranschen har nu valt att gå ett steg längre, vilket resulterat i det nu pågående arbetet med certifieringen "Schysst elhandel" för att kvalitetssäkra säljprocessen. Certifieringen omfattar alla säljkanaler och förväntas bli ett synligt och attraktivt verktyg för kunderna vid valet av elhandelsföretag.

– Vi har några pilotföretag igång som testar konceptet och vi samarbetar med det oberoende certifieringsföretaget DNV GL som ska utföra certifieringarna. Till hösten räknar vi med att flera företag ska påbörja sin certifiering, säger Catherine Lillo som är ansvarig för slutkundsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Certifieringen omfattar ett antal kundlöften där branschen förbinder sig att gå längre än lagen kräver. Särskilt fokus riktas mot följande områden:

  • särskild hänsyn till utsatta kunder
  • konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • tydlig och rätt prisinformation
  • fullmaktshantering

Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

År 2015 föreslog en statlig utredning om telefonförsäljning lagkrav på skriftlig bekräftelse från kund vid telefonförsäljning. Men lagförslaget har dragit ut på tiden och i syfte att trygga kundernas upplevelse vid telefonförsäljning ställde sig Energiföretagen Sverige positiva till att gå före och införa skriftlighetskrav för branschen.

Branschens ambition är att genomföra detta snarast men Konsumentminister Per Bolund har nu aviserat att ändringar i regelverket kan vara på gång i närtid. För att inte införa något som kan komma att ändras igen – vilket driver ytterligare kostnader för bransch och kunder – vill Energiföretagen ha klara besked från regeringen. Catherine Lillo i en kommentar:

– Vi har skrivit en hemställan till Justitieministern och Konsumentministern om den eventuella kommande lagstiftningen. Branschen är i startgroparna och så snart vi vet vad som gäller kan vi införa skärpta krav för telefonförsäljning av el.

Läs Konsumentverkets rapport här

Hemställan till Justitiedepartementet och Finansdepartementet