Utan el? Max en halv dag!

Publicerat av: Mats Andersson ·

Svenskarnas tillit till en stabil elförsörjning är hög, varannan svensk uppskattar att det bara är ok att vara utan el max en halv dag. Detta i ett land där leveranssäkerheten i medeltal ligger på 99,98 %, och det är en nivå som står sig bra i jämförelse med länder som har liknande geografiska förutsättningar.

Undersökningen visar också att färre personer idag tror att de skulle klara sig utan el i mer än en dag, än för fem år sedan*. Samtidigt rekommenderar myndigheterna att vi som privatpersoner, ska kunna klara oss utan el i upp till 72 timmar.

Men det är inte bara privatpersoner som behöver och förlitar sig på att elen alltid finns tillgänglig. Många av de samhällskritiska funktionerna är beroende av en stabil elförsörjning, inte minst för att sprida information om och när kriser inträffar. Men också för att driva all typ av infrastruktur som sjukhus och trafikplanering.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) anordnar under vecka 19 en nationell informationskampanj om krisberedskap, för att öka vår kunskap och medvetenhet kring hur vi som privatpersoner bör agera när vardagen vänds upp och ner, med anledning av akuta situationer så som avbrott i värme- och elförsörjningen.

De svenska energiföretagen samverkar för att bibehålla den höga leveranssäkerheten. Organisationen Elsamverkan koordineras av Energiföretagen Sverige och spelar en viktig roll vid storstörningar i elnätet.

Grundidén för Elsamverkan är att hjälpa drabbade energiföretag med manskap och materiel, för att upprätthålla den höga siffran för elförsörjningen som vi har i Sverige. Det har fungerat bra genom att elnätsföretagen och deras entreprenörer hjälpt varandra under stormar då elmontörer, materiel och maskiner transporterats många mil över hela Sverige. Även myndigheten Svenska kraftnät deltar i elsamverkan och driver bland annat den digitala elsamverkansportalen elsamverkan.se

karolina boman

Karolina Boman, en elmontör i Jokkmokk, vet hur det går till i praktiken när Elsamverkan aktiverar landets elmontörer, säger:

 - I november 2015, till exempel, hade vi storm i Pajala, Gällivare och Jokkmokk. I vanliga fall är vi cirka ett 20-tal montörer i området, men eftersom Vattenfalls storstörningsorganisation och elbranschens Elsamverkan aktiverades så var vi 200 montörer från Bollnäs och uppåt som hjälptes åt. 

När en störning rapporteras in till Elsamverkan går informationen också till Sveriges radio, som via sina lokalstationer snabbt kan informera boende i de drabbade områdena.

Förutom att lösa de mer akuta situationerna arbetar de svenska energiföretagen långsiktigt med att förebygga risken för stora avbrott. Sedan millennieskiftet har över 50 000 kilometer väderkänslig oisolerad luftledning åtgärdats, främst genom att de har ersatts med jordkabel men även genom att luftledningar har förstärkts genom isolering.

mats andersson

- Elsamverkan är under ständig utveckling och något som vi i branschen ska vara stolta över. Elsamverkan finns ju för att kunderna ska få tillbaka sin el så snart som möjligt, säger Mats Andersson, en av koordinatorerna för Elsamverkan på Energiföretagen Sverige.

Om Krisberedskapsveckan
www.msb.se och www.72timmar.se
För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj. Runt om i landet genomförs en mängd olika kampanjaktiviteter.

*Undersökningen "Svenskars uppfattning om el", United Minds 2016, på uppdrag av Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mats Andersson

Mats Andersson

T.f Enhetschef och Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se