Ikea arbetar med hållbarhet i tre dimensioner

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Niclas Silversved är varuhuschef för Ikea Barkarby och därmed ansvarig för att varuhuset lever upp till de globala åtagandena och Ikeas hållbarhetsstrategi People & Planet Positive. Han medverkar under årskonferensen Energi 2017 under rubriken Hållbarhet på Ikea. Här berättar Niclas Silversved om hållbarhetsarbetet i praktiken:

- Ikeas hållbarhetsarbete handlar om tre block; att göra det enkelt för kunderna att leva ett hållbart liv hemma, hur vi som företag ska minska vår resurs- och energiförbrukning samt att skapa bättre liv för människor och samhället runtomkring, säger Niclas Silversved.

- Vår drivkraft är att skapa en bättre värld för människor. Då måste vi hjälpa till så att de kan leva hållbart. Våra varuhus utvecklas hela tiden, med målet att använda resurserna så lite som möjligt och så många gånger som möjligt. Matavfall blir biogas, det som inte kan säljas som prima produkter säljs i fyndhörnan och vi utvecklar produkter av återvunnet material, för att ge några exempel. Det är som ett bankkonto där man vill ha balans - tar vi ut måste vi sätta in lika mycket.

Niclas Silversved, varuhuschef för Ikea Barkarby, berättar om företagets hållbarhetsarbete. Hör honom live på årskonferensen Energi 2017.

Ett ansvar som sträcker sig utanför varuhuset

- Vi stöttar även det som inte har direkt koppling till verksamheten, som att bidra till läxhjälp åt skolbarn och stöd till kvinnor som har det svårt, genom att ge ekonomiskt stöd till människor och organisationer som är bra på just det, förklarar han.

Niclas Silversved berättar att varuhuset nyligen var i stockholmsförorten Husby tillsammans med Rädda Barnen och samlade ungdomar som kan vara framtida medarbetare. Målet var att ge dem kraft att våga ta klivet ut i det okända genom att delta i Ikeas rekryteringsomgång för att hitta ny personal till varuhuset. Han liknar det vid att ta sitt ansvar som god granne.

Mer av mindre

- Egentligen började Ingvar Kamprad hållbarhetsarbetet tidigt, men då med fokus på stora volymer och platta paket. Man kan säga att vi var resursorienterade och att det så småningom blev tydligt att detta synsätt även leder till hållbarhet. Numera tittar vi på hela sortimentet, där varje produkt ska gå igenom hållbarhetsprövning.

- Det ligger i vårt dna, kan man säga. Vi ska göra mer av mindre. Vi skruvar på varenda skruv för att hålla nere energi- och resursutnyttjandet och vi använder alltid papperets båda sidor. Det som började som en kostnadsjakt har utvecklats till en hållbarhetsdimension.

Ikea har långa relationer med sina underleverantörer, i genomsnitt 11 år:

- De sysselsätter cirka en halv miljon människor, så arbetsvillkoren är viktiga, vi vill skapa bra arbetsplatser. Ikea har krav i upphandlingen som ofta går längre än tillverkningslandets lagar och regler och vi kontrollerar och följer upp. Det har varit tuffa resor för många, men vi får hjälpas åt. Vi ska ju arbeta tillsammans länge.

Tydliga mål ger riktningen

- Vi är ett träberoende företag och då ska det trä vi köper vara hållbart. Vårt mål är att 100 procent av allt papper och trä ska komma från "sustainable resources" år 2020, FSC-certifierat eller återvunnet. Förra året nådde vi 61 procent.

Ikea har också som mål att bli energioberoende – man vill producera lika mycket förnybar energi som man totalt förbrukar. Hur jobbar de med detta?

- Vi följer hela tiden upp vår energikostnad och energianvändning. Hur många kilowattimmar per kvadratmeter eller kund, till exempel. Vi har köpt vindkraft som producerar det vi använder och mer därtill. Det globala målet om energioberoende för 2020 nådde vi redan 2015 i Norden Vi säljer även solceller till privatkunder på varuhus i Holland, Schweiz och England. Vi på IKEA Sverige analyserar  nu testförsäljningen i dessa länder och undersöker förutsättningarna på den svenska marknaden.

- Vi satsar också på att engagera medarbetarna. De får veta strategi och mål, hur vi arbetar med våra produkter och vad företaget står för. De ska kunna svara kunder som frågar. Hittills har vi inte pratat  så mycket utåt. Men desto mer inåt, i organisationen. Vi vill hellre "walk the talk" än "talk the walk", avslutar Niclas Silversved.

Mer om hållbarhet på Energi 2017

Du som kommer till Energiföretagens årskonferens den 13-14 mars, Energi 2017, får bland annat höra Niclas berätta mer om Ikea, hållbarhetsmålen och hur de omsätter dem i konkret handling. Anmälan och hela programmet hittar du här.

Foto: Ikea