Regeringens skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Den proposition regeringen presenterade idag, 28/3, har sin bakgrund i sommarens historiska ramöverenskommelsen mellan fem riksdagspartier. Överenskommelsen gav energibranschen de långsiktiga spelregler som länge efterfrågats och innebar viktiga skatteförslag rörande vattenkraften och kärnkraften.

Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed kommenterar:

- Energibranschen välkomnar de förslag som presenteras i propositionen, att slopa effektskatten och att sänka vattenkraftens fastighetsskatt. Vattenkraften och kärnkraften utgör idag omkring 80 procent av vår elproduktion och rimliga affärsmässiga villkor är av största vikt för att trygga elleveranserna idag, men också för att säkerställa en ansvarsfull övergång till framtidens energisystem med allt mer förnybart. Det är bra att överenskommelsen nu kan börja omsättas i praktiken.

I propositionen föreslås att "skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fasas ut till 2018 och att fastighetsskatten på vattenkraftverk till 2020 stegvis sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet. Dessa skattesänkningar finansieras genom att energiskatten på el höjs för hushåll och tjänstesektor. Ändringarna föreslås ske med ett första ikraftträdande den 1 juli 2017".

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se