Ny forskning: Regionala fjärrvärmenät för ökad effektivitet

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Många fjärrvärmeföretag är kostnadsmedvetna och har minskat sina kostnader för att producera värme genom att koppla samman fjärrvärmenät. Nya forskningsresultat från Fjärrsyn visar att drivkrafterna framför allt är möjligheten att använda industriell spillvärme eller att gå samman, alternativt köpa upp ett fjärrvärmenät som har ägts av en annan aktör, för att öka storskaligheten och därmed minska kostnaderna.

Tre nya fjärrvärmesammankopplingar, där fjärrvärmenäten ursprungligen har ägts av olika aktörer, har identifierats i en kartläggning som har gjorts av WSP Sverige. Det är Trollhättan och Vänersborg i Västergötland, Arboga och Köping samt Surahammar och Västerås, i Västmanland, som under 2016 har kopplat samman sina nät. Det pågår också diskussioner och utredningar i ytterligare minst två fall där det väntas inriktnings- eller investeringsbeslut nu under våren.

Samarbete fjärrvärmeföretag emellan genom sammankoppling av nät får flera positiva konsekvenser; för kunderna och för fjärrvärmeföretagen, menar Lina Enskog Broman på Energiföretagen Sverige:

- Förutom ökad kostnadseffektivitet får kunderna ökad leveranssäkerhet genom att fler produktionsenheter kan användas i nätet. Och det för stunden billigaste alternativet kan köras, vilket effektiviserar produktionskostnaderna. Det är roligt att studien visar att trenden med ökad samverkan regionalt fortsätter. Vi har sett flera exempel på lyckade resultat de senaste åren - exempelvis Falun-Borlänge samt Helsingborg, Landskrona och Lund.

En övergripande slutsats från den nu aktuella kartläggningen är att fjärrvärmebranschen fortsätter att vara kostnadsmedveten och arbetar för att minska sina kostnader för att vara ett attraktivt val för sina kunder. Sammankopplingar av lokala fjärrvärmenät till större enheter och samverkan kring fjärrvärmeproduktion anses fortsatt av branschen vara intressanta alternativ för att uppnå detta, bara de geografiska förutsättningar finns.

Läs hela rapporten på Energiforsks webbplats.

Fakta om de regionala samarbetena i rapporten ”Status regionala fjärrvärmesamarbeten 2016”:

Trollhättan och Vänersborg

Avståndet mellan fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg är 8 km och en sammankoppling har utretts flera gånger ända sedan 1980-talet. I oktober 2016 bestämdes att en ledning som kopplar ihop näten skulle byggas. Och som en del i den satsningen förbereder man också för att kunna ta tillvara ytterligare spillvärme från Vargön Alloys utanför Vänersborg som tillverkar ferrolegeringar. Första spadtaget togs i november 2016 och ledningen beräknas vara i drift under hösten 2017.

Arboga Energi köps av Köping

En sammankoppling av fjärrvärmenäten i Köping och Arboga har diskuterats sedan 1990-talet och under 2015 aktualiserades frågan och arbete pågick till juni 2016 då det togs beslut om att sammankoppla näten. Ledningen mellan näten ska vara färdig att användas i maj 2017. Affären innebar att Köpings kommun köpte Arboga Energi och bildade Västra Mälardalens Energi och Miljö.

Surahammar kopplas ihop med Västerås

Det var Mälarenergi som under 2012 och 2013 startade diskussionen om ett samarbete i samband med att man byggde en ny anläggning för avfallsförbränning i Västerås. Med den nya anläggningen har Mälarenergi värme som kan förse fler med fjärrvärme än hushåll och lokaler i det centrala nätet i Västerås. Ledningen försörjer nu invånarna i Surahammar med värme från Västerås och de gamla anläggningarna i Surahammar används bara som reserv. Också Skultuna har anslutits till det centrala fjärrvärmenätet i samband med att ledningen byggdes mellan Surahammar och Västerås.