Årets SKI pekar åt rätt håll – fjärrvärmekunderna nöjdast

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Årets SKI-mätning visar att kundnöjdheten inom energibranschen ökar svagt. Mest tillfreds med sin leverantör är fjärrvärmekunderna, som tycker fjärrvärme är en prisvärd lösning för uppvärmning. Här ligger genomsnittsindex på över 70 i år. Även inom elhandel och elnät, undantaget privatkunder elnät, ökar kundnöjdheten i år om än från låga nivåer.

Resultatet i årets mätning från Svenskt kvalitetsindex visar på en svagt uppåtgående trend för energibranschen. Nöjdast kunder har fjärrvärmeföretagen med ett branschsnitt på 71* enheter hos privatkunder och något högre (71,9) bland företagskunder. SKI uppger att kunderna upplever högt prisvärde och känner att fjärrvärme är den rätta lösningen för uppvärmning även i framtiden.

- SKI skriver i sin analys att kunder allt mer efterfrågar mjuka värden och att få anpassad information. Här tror vi att Prisdialogen, den partsgemensamma modell för dialog om prisändringar lokalt, som fjärrvärmebranschen nu använt under fem år, bidrar till en generellt positiv bild av företagen, säger Thomas Forsberg, ansvarig marknad värme och kyla, hos Energiföretagen Sverige.

Både elhandel och elnät ökar i årets mätning jämfört med 2016, om än från låga nivåer. Kundnöjdheten hamnar på 64,7 för elhandel privatkunder respektive 64,8 för företagskunder. De femton bäst rankade företagen på privatmarknaden hade ett index på över 70 och de i topp över 76. Framför allt är det mindre företag med en stark lokal förankring som får de riktigt höga betygen. Både bland elhandels- och elnätsföretag.

Kundnöjdheten bland elnät privatkunder hade ett branschsnitt strax under 60 och var det enda segmentet som backade något i årets mätning. På företagssidan ökade snittet något till 63,9.

- Kundnöjdheten ligger fortsatt på låga nivåer för både elhandel och elnät, vilket såklart känns tråkigt. Vi är stolta över vår produkt som är att erbjuda säker, trygg och klimatvänlig el till både hushåll och företag och vi arbetar hårt för att bli bättre på att kommunicera både nyttan och vad som motiverar prishöjningar, avslutar Henrik Wingfors, enhetschef energisystem.

*Nöjdhet mäts på en skala 1-100.

Läs gärna våra frågor och svar om elnät.

Länk till Svenskt kvalitetsindex 2017, bransch energi

Länk till Svenskt kvalitetsindex 2016, bransch energi