Branschöverenskommelse med Konsumentverket nu undertecknad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har undertecknat en branschöverenskommelse med Konsumentverket om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av elavtal.

Redan förra året kom Energiföretagen Sverige överens med Konsumentverket om att införa krav på skriftlig accept från kund, för att ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska gälla. Denna branschöverenskommelse har nu skrivits under. Anledningen till att det har dröjt är Konsumentminister Per Bolunds utspel i början av 2017 då han utlovade att regelverk kring telefonförsäljning skulle påskyndas. Energiföretagen valde då att stoppa processen för att inte riskera att förekomma eventuell reglering.
Se Energiföretagens hemställan till Konsumentminister Per Bolund och Justitieminister Morgan Johansson ”Hemställan om ett klargörande kring kommande regelverk avseende telefonförsäljning” som finns att läsa här. Något nytt regelverk har dock inte presenterats, vilket gör att de båda aktörerna nu gått vidare och undertecknat överenskommelsen.

- Kravet skrivs in i den branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige som funnits sedan år 2012. Den innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument och gäller som god sed på marknaden. Det innebär att alla aktörer, inte bara Energiföretagens medlemmar, ska förhålla sig till kravet. Därför är det här ett viktigt steg för att värna om konsumenterna och samtidigt försvåra för oseriösa företag att verka på elmarknaden, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Här kan du läsa frågor och svar om skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se