Fjärrvärmetidningen pratar bränsle

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Senaste numret av Fjärrvärmetidningen finns nu tillgänglig på webben för alla att läsa. Denna gång är temat bränsle och vi kan bland annat läsa om hur hästgödsel kommer till nytta i energisystemet.

Torrströ blandat med hästgödsel är receptet på det nya biobränslet som ska värma hushållen i Hällefors när tillståndet är på plats. Det är väl beprövat av Fortum i Finland och nu kommer konceptet till Sverige Om detta och mycket annat kan du läsa i det här numrets tema som handlar om bränsle. Mer av innehållet i det här numret är bland annat isolering som halverade värmeförlusterna, regeringens höstbudget, oro för nya EU-regler om biomassa och stora investeringar i biokraft.  

Nästa nummer av Fjärrvärmetidningen kommer den 6 december.

Läs senaste numret av Fjärrvärmetidningen på nätet.