Ny vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Anna Carlén är ny vd för Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Hon vill se att fler elkonsumenter aktivt och självständigt fattar sina beslut och här har Energimarknadsbyrån en viktig roll att fylla, menar hon.

Efter nästan ett decennium på Energimyndigheten är Anna Carlén redo att ta sig an elkonsumenternas frågor på allvar.

- Jag har arbetat i många olika roller på Energimyndigheten som chef, projektledare och expert. Det tror jag är en bra grund för arbetet här på Energimarknadsbyrån, för det är en liten byrå med ett brett verksamhetsområde och då behöver man vara flexibel, säger hon.

Vad lockar med det nya jobbet?

- Alla är vi konsumenter, och det är därför lätt att relatera till. Jag gillar konsumentfrågor och här är de kopplade till energi och också juridik som jag arbetat länge med, fast ur andra perspektiv. Att byrån finansieras och styrs gemensamt av branschorganisationer och myndigheter är en annan spännande aspekt. Byrån kan genom det vara en samlande plats för näringslivet och myndigheter och min erfarenhet är att det skapar goda förutsättningar för att åstadkomma viktiga förändringar.

Den elhandlarcentriska modellen, hela omställningen av energisystemet till förnybart och användarflexibiliteten är tre förändringar som Anna Carlén tror kommer att påverka konsumenterna mycket framöver. Här behöver Energimarknadsbyrån förstå kundernas behov av annan och ny information, för att kunna spela sin vägledande roll fullt ut.

Hur ser du på kundens roll på elmarknaden, är den stark eller svag?

- Var fjärde elkonsument är aktiv och fattar självständiga beslut i dag, men många fler kan bli det och här vill vi bidra till att det ska bli så. Det är en förutsättning för att elmarknaden ska fungera bra och att de förändringar av energisystemet som är på gång ska bli verklighet.

Anna Carlén hoppas att den elhandlarcentriska modellen kan göra det enklare för konsumenterna och ge aktiva kunder. Men då behöver också problemen med automatiska avtalsförlängningar och överrumplande försäljningstekniker minska eftersom det låser kunder i oönskade avtal. Hon har också stora förhoppningar på att nya konsumenttjänster ska växa fram som underlättar för konsumenterna.

- Fler jämförande tjänster som Elpriskollen behövs inför olika köpbeslut eftersom de underlättar för konsumenterna att ta välinformerade beslut. Men det kräver att jämförelserna inte snedvrids på något sätt och ofta behövs det därför en oberoende part som ansvarar för upplägg och kontroll av innehållet. Byrån skulle kunna vara en sådan part och utöka och bredda våra jämförelsetjänster, det är en win-win situation för alla.

När vi ses om fem år, vad kommer du vara mest stolt över att Energimarknadsbyrån har åstadkommit under dessa år?

- Jag tror att vi har bidragit till en ökad andel aktiva och trygga konsumenter på marknaden, men också att företagen och byråns huvudmän via vår återkoppling får bra information som de kan använda för att utveckla bra tjänster och information för konsumenter.

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar om och ger råd i frågor som rör el och gas. Rådgivningen är kostnadsfri.

Byråns uppgift är också att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter, branschorganisationer och företag.

Energimarknadsbyrån har en styrelse bestående av representanter från Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt branschorganisationerna Energigas Sverige och Energiföretagen Sverige.

Energimarknadsbyrån består av tre tjänster; en vd och två jurister.

60 procent av konsumenterna som hör av sig har ett klagomål, 40 procent vill ha rådgivning om till exempel val av elavtal.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå

Läs även pressmeddelandet från Konsumenternas energimarknadsbyrå.