Stora investeringar har gett leveranssäkra elnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De svenska elnäten hade år 2016 en leveranssäkerhet på 99,99 procent. Det är i nivå med tidigare högsta notering för leveranssäkerhet och resultatet av ett målmedvetet arbete med att säkra elnäten mot svåra väderleksförhållanden.

Under de dryga tolv år som har gått sedan stormen Gudrun härjade i södra Sverige har Sveriges elnätsföretag satsat över 50 miljarder kronor för att förbättra leveranssäkerheten. Dessa pengar har i första hand gått till att ersätta oisolerade luftledningar med nergrävda kablar. Mellan åren 2004 och 2016 har längden med oisolerad mellanspänningsledning (10–20 kV) halverats till 50 000 km.

Leveranssäkerheten har hela tiden legat högt men ”bottnade” under stormen Gudrun år 2005 på 99,80 procent. Flera stormar har sedan dess med jämna mellanrum skapat hack i kurvan för leveranssäkerhet, där höga 99,99 procent alltså nåddes år 2016. Det motsvarar ett 75 minuter långt strömavbrott under ett år hos medelkunden (klicka på bilden nedan för förstoring).

– Helt klart har de stora investeringarna lönat sig. Även om det inte var några större stormar under 2016 så blåste det rejält i byarna. Det gav bara små avbrott utan att få allvarligare konsekvenser, säger Matz Tapper som är ansvarig för elnätsteknik hos Energiföretagen Sverige.

Läs statistik om elnäten och andra delar av energisystemet under Energiåret

Läs utförligare driftstatistik på vår webbplats här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se