Sveriges reaktorer förbereds för långtidsdrift

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I och med beskedet från Vattenfall den 17 nov att investera i oberoende härdkylning för reaktorerna Ringhals 3 och 4 ska nu samtliga sex reaktorer som ska drivas i Sverige efter 2020 förses med system för att klara nya moderna säkerhetskrav. Tidigare har både Forsmark och Oskarshamn beslutat att investera i system för oberoende härdkylning.

Svensk kärnkraftsverksamhet har en lång och erkänd tradition av att lära av internationella erfarenheter inom kärnkraftssäkerhet. Det främsta exemplet är när konsekvenslindrande haverifilter infördes vid samtliga svenska reaktorer efter olyckan i Harrisburg år 1979.

Nu finns alltså beslut att införa system för härdkylning med oberoende kraftmatning och fysisk separation. Därmed hanteras de mest utmanande situationerna för reaktorerna, när tillgång till elnät och havsvatten för kylning förutsätts saknas.

Internationell toppklass

– Kombinationen av tidigare införda haverifilter och oberoende härdkylning som nu beslutats gör att svensk kärnkraft möter högt ställda moderna säkerhetskrav, säger Carl Berglöf, ansvarig för kärnkraftsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige konstaterar att svensk kärnkraftsindustri och Strålsäkerhetsmyndigheten fattat kostnadseffektiva och välgrundade beslut. Därmed bekräftas bilden av att den svenska kärnkraften ligger i det internationella toppskiktet när det gäller säkerhet och förutsättningar för långtidsdrift.

– Därmed bibehålls en fortsatt robust och stabil elproduktion som möjliggör etablering av sol- och vindkraft, elintensiv industri och export av klimatvänlig el till våra grannländer, menar Carl Berglöf.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se