Elproduktionen 2016: första reaktorn stängd och minskad vindkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

När elproduktionen för år 2016 summeras konstateras att Oskarshamn 2 blev den första reaktorn av fyra nedläggningsbeslutade att stoppa sin produktion. Samtidigt minskade vindkraften sin produktion jämfört med år 2015, ett trendbrott efter femton års stigande vindkraftsproduktion.

Energiföretagen Sverige har publicerat förra årets statistik för elproduktion. Den största enskilda händelsen var att Oskarshamn 2 aldrig återstartade sin elproduktion efter en längre tids avstängning och har stått sedan dess. O2 blev därmed först att sluta producera av de fyra reaktorer som ska stängas senast år 2020. Med O2:s stopp försvann en årlig elproduktion på cirka 5 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar). Kärnkraften gav ändå över 60 TWh av de knappa 152 TWh som totalt producerades i Sverige.

– Anmärkningsvärt är också att vindkraften år 2016 för första gången på 15 år minskade sin produktion, med 1 TWh till 15,5 TWh. Orsaken var främst ett dåligt vindår med lite vind. Samtidigt minskade takten i utbyggnaden av vindkraft, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Ökad elanvändning – ändå export

Även vattenkraften minskade under 2016, från 75 TWh till drygt 61 TWh. Vattenåret 2016 kan därmed rubriceras som näst intill ett torrår i kontrast till våtåret 2015 som hade höga tillrinningar och påföljande hög elproduktion. Övrig värmekraft som främst består av kraftvärmeanläggningar i fjärrvärme och industri gav sammanlagt över 14 TWh vilket var en liten ökning från året före.

– Elanvändningen ökade samtidigt i Sverige med cirka 3 TWh till 140 TWh. Trots att elproduktionen minskade jämfört med året före, hade Sverige ett elöverskott räknat över hela år 2016 och kunde nettoexportera knappt 12 TWh, lägger Folke Sjöbohm till.

Vinden hämtar sig under 2017 och mer kärnkraft

Så långt fakta från år 2016. När det gäller elproduktionen i år, 2017, ser vi – när 38 av 52 veckor har gått – att vindkraften slår alla tidigare rekord och sannolikt når en produktion på upp emot 18 TWh.

Vattenkraften pekar mot ungefär samma produktion som för år 2016, runt 60 TWh, men här kan en regnig respektive torr höst ändra bilden. Kärnkraften pekar just nu på en något ökad produktion jämfört med år 2016, dryga 63 TWh.

Fortsätt att följa den spännande utvecklingen på Energiföretagen Sveriges webbplats:

Läs Energiåret 2016 här

Läs Kraftläget som uppdateras varje vecka här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se