Nu börjar vattenkraften sänka sina magasin

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den årliga avsänkningen av vattenmagasinen har börjat. Rent statistiskt startar den vecka 43, alltså förra veckan. Nederbörden som faller nu är främst i form av snö som inte hamnar i magasinen förrän under snösmältningen till våren. I praktiken blir tillrinningarna därmed från och med nu lägre än elproduktionen från vattenkraften och vattenmagasinen börjar därför sjunka.

Fyllnadsgraden i vattenmagasinen, som är ett mått på energiinnehållet i magasinen, har legat på medelvärde under hela hösten. Den har därmed varit cirka 10 procentenheter högre än föregående år vid samma tidpunkt.

 

Tillrinningarna har varit goda under hela hösten. Med en magasinsnivå som varit mer eller mindre konstant har det gett en hög vattenkraftsproduktion. Tillrinningarna förväntas fortsätta på en högre nivå någon eller några veckor till, såvida vintern inte slår till på allvar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se