Engagerat seminarium hos WEC Sverige

Hur kan länderna i norra Europa samarbeta för att bidra till EU:s mål Ren energi för alla européer? Det var temat för WEC Sveriges höstseminarium. Företrädare för Energikommissionen, Svenska kraftnät, Energigas Sverige, Scania och Nordic Energy Research, liksom representanter från länderna gav sina bilder av hur olika delar av energisystemet måste samspela för att nå framgång; så som överföringskapacitet, diversifiering av bränslen, liksom ökad elektrifiering. Ett ökat samarbete mellan länderna sågs som en viktig nyckel till framgång.

Den 8 september ordnade World Energy Council Sverige ett välbesökt seminarium på temat ”Increased Baltic cooperation – the way forward?” på Näringslivets hus i Stockholm. Ett 70-tal personer från Finland, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen liksom Sverige, deltog i en både intressant och engagerad diskussion om, och i så fall hur, ett starkare samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna kan bidra till att nå EU:s klimatmål och de ambitioner som beskrivs i EU:s så kallade vinterpaket; Clean Energy for all Europeans.

Det framhölls att ett ökat samarbete mellan Norden och Baltikum blir allt viktigare. Dels för att samarbete och bättre överföring mellan länderna ökar vår security of supply, dels för att vi tillsammans kan få en starkare röst i EU.

Läs hela artikeln på WEC Sveriges hemsida.

Om WEC Sverige

World Energy Council, WEC, är ett brett globalt politiskt oberoende nätverk som verkar med fokus helt på energiområdet. Idag har WEC närmare 100 nationella medlemskommittéer och medlemslistan inkluderar regeringar, företag, expertorganisationer och NGO:s. Den svenska nationalkommittén har sitt sekretariat hos Energiföretagen Sverige, på Olof Palmes gata i Stockholm. Läs mer på www.wec.se