Regeringens nya förslag för minskade utsläpp från personbilar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

På söndagen presenterade regeringen sitt slutliga förslag till Bonus-Malussystem och till reduktionspliktssystem för bränslen (Bränslebytet), som båda kommer att läggas fram i budgetpropositionen. Samtidigt aviseras nya initiativ för utbyggnad av laddinfrastrukturen.

I förhållande till de förslag som remitterades i mars, har framför allt Bonus-Malussystemet förändrats. En viktig förändring är att den högsta bonusdelen höjs från 45 000 till 60 000 kr för fordon med nollutsläpp, vilket är i linje med utredarens förslag. Bonusen för gasbilar höjs från det tidigare föreslagna 7 000 kr till 10 000 kr. Vidare ändras förslaget i fråga om malus-delen, där befintliga fordon inte föreslås få någon skattehöjning. Nivåerna kan komma att justeras 2020, när EU:s nya körcykel kommer att börja gälla som grund för fordonsbeskattningen.

- Det är glädjande att regeringen lyssnat på kritiken från Energiföretagen och andra remissinstanser om att bonusnivåerna var för låga för att ha någon egentlig styrande effekt, säger Sara Emanuelsson, ansvarig klimat, styrmedel och transporter på Energiföretagen. Att fordonsbeskattningen hålls oförändrad för befintliga fordon är rimligt med tanke på att systemet riktar in sig på att få konsumenten att fatta rätt beslut vid köptillfället.

I budgetpropositionen öronmärks också 450 miljoner kronor för perioden 2018-2020, som bl.a. ska gå till ett ladda-hemma-stöd och därmed komplettera insatserna som riktats till aktörer som företag, kommuner, bostadsrättsföreningar i Klimatklivet. Regeringen aviserar också att man ska se över tillgången på snabbladdare längs större vägar och regionalt strategiska platser.

-  Vi behöver en bred palett av kraftfulla åtgärder för att uppnå målet om 70 procent minskning av koldioxidutsläppen i transportsektorn till 2030. Det här är välkomna steg i rätt riktning. Att satsa på fossilfria fordon ska vara en trygg investering för konsumenten och satsningarna på laddinfrastruktur banar väg för elfordon, som hittills haft svårt att konkurrera, avslutar Sara Emanuelsson.

Nu hoppas Energiföretagen bara på att det som en fortsättning på det nya förslaget även kommer en mer samlad strategi för transportsektorn som helhet.

 

Läs mer om vad regeringen föreslår

Läs hela promemorian från miljö- och energidepartementet

 

 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se