Elsäkerhetsverket guidar den som ska köpa elinstallationstjänster

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elsäkerhetsverket har numera en bra tjänst på sin webbplats för den som ska beställa eller köpa elinstallationstjänster. Beställaren/köparen kan kontrollera att elinstallationsföretaget finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det görs enkelt via e-tjänsten ”Kolla elföretaget”.

Den som beställer eller köper elinstallationstjänster har en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Elsäkerhetsverket uppmanar därför att alltid kontrollera att företaget som ska utföra elinstallationsarbete finns med i företagsregistret.

Det handlar också om att kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver. Även denna information finns i e-tjänsten. Om elinstallationen till exempel ska utföras i bostadsmiljö måste företaget vara registrerat för verksamhetstypen ”Bostäder”.

Avstå från oregistrerade företag

Elsäkerhetsverket varnar speciellt för oregistrerade företag. Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Tänk dock på att företaget i sin tur kan ha anlitat en underentreprenör för att utföra elinstallationsarbetet. Då är det underentreprenören som ska finnas i registret.

Det finns endast ett fåtal enklare elarbeten som privatpersoner får utföra om man har rätt kunskap. Dessa går att läsa om på Elsäkerhetsverkets webbplats. Vid minsta osäkerhet råder Elsäkerhetsverket kunderna att kontakta ett elföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Elsäkerhetsverket kan inte hjälpa till när det uppstår problem i relationen mellan köparen och säljaren av tjänster, eftersom det är en privaträttslig fråga och det inte ingår i Elsäkerhetsverkets uppdrag från regeringen.

Läs mer på webben

Till e-tjänsten ”Kolla elföretaget”

Håll koll på verksamhetstyperna

Om företaget saknas i registret