Fortum förbereder sig inför vårfloden och utbildar om flöden

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Två veckor före påsk gick Fortum ut med första information om stundande vårflod som i år kunde bli kraftig i vissa vattendrag. Fortum vill förbereda dem som berörs av vårfloden men också ge samhällsviktig information om vattenkraftens roll och hur det fungerar. Vi har bett Per-Oscar Hedman på Fortum utveckla resonemanget.

– Vi använder magasinen just nu mycket för att dämpa vårflodens effekter och jämna ut de flödestoppar som kan uppstå. För att kunna optimera situationen så tittar vi på hela systemet, säger Per-Oscar Hedman, presschef hos Fortum Sverige. Han exemplifierar med Dalälven där Österdalälven är reglerad med flera magasin inklusive Siljan medan Västerdalälven till största delen är oreglerad. Ytterst styr också vattendomarna vilka nivåer som måste innehållas och den hastighet som nivåerna kan ändras.

Magasinen har olika möjlighet att spara vatten. De stora magasinen ligger oftast längst upp i älven och där dämpar Fortum flödet tills det runnit undan nedströms. I samspelet ligger också att planera körningen av olika kraftverk längs älven även när vårfloden startat, exempelvis genom att köra lägre produktion högst upp och sedan gradvis öka nedströms för att dämpa flödena stegvis.

Utbildning och rimlig förvarning

Fortums pressmeddelanden handlar om samhällsviktig information som kan vara till glädje för kommuner och Länsstyrelser. Det är en viktig utbildningsroll som den som är kraftverksoperatör har. Effekten av vårfloden blir mindre tack vare vattenkraften. Per-Oscar Hedman tar också upp det mer varnande perspektivet:

– Fortum vill ge en rimlig förvarning till närboende för att minska konsekvenser av skador som kan uppstå på till exempel båtar och bryggor eller till följd av erosion. Även om folk som bor nära vattendragen oftare har koll på detta så har de vant sig vid att variationerna inte är så stora. Regleringen av älvar har pågått länge så det kanske var länge sedan de upplevde en situation med höga flöden.

Även om det kanske inte går att dämpa allt så kan informationen bidra till att eventuella skador kan minska. Då har Fortum nått mycket av syftet.

När kommer vårfloden?

I media har det tidigt spekulerats om risk för en stor vårflod på sina håll i landet. När kommer då vårfloden? Det är svårt att uttala sig om, menar Per-Oscar Hedman. Ju längre tid som kylan håller i sig finns risk för ett snabbare förlopp när värmen väl kommer. Vårfloden blir lugnare om smältningen sker under en längre tid. Tillkommande ny nederbörd påverkar också situationen.

– Det går egentligen bara att uttala sig en vecka i taget, säger Per-Oscar Hedman som nu i varje fall kan säga så mycket som att snösmältningen börjat ta fart i södra Värmland och runt nedre delen av Dalälven, något som ännu inte påverkar vattenföringen i de reglerade vattendragen.

Det finns också generella regler som är bra att känna till. Är det till exempel ett torrår så sparar man mer i magasinen medan producenterna prioriterar att tömma magasinen mer vid våtår. När det gäller Fortums regioner med vattenkraft – Dalarna, Värmland och Västernorrland – så har de fått mycket snö i år medan andra platser i landet fått mindre snö. Magasinsläget totalt i Sverige visar att vi har en fyllnadsgrad som låg strax under medelvärdet runt påsk.

Vi får vänta och se hur det blir med årets vårflod. Fortum har i alla händelser förberett sig själva och omgivningen på vad som kan ske.

Fortums pressmeddelanden

I pressmeddelandet från den 12 mars skrev Fortum ett om den stundade vårfloden och förklarade hur magasinen töms i förväg för att bereda plats för tillkommande vatten i syfte att minska skador som kan uppstå vid en stor vårflod. Fortum beskrev de olika förutsättningar som råder i de vattendrag där företaget har vattenkraft och magasin.

Ett nytt pressmeddelande kom den 22 mars där Fortum konstaterade att ingen vårflod var att vänta före påsk. Taktiken var densamma, att sänka nivån i magasinen för att ge plats åt större vattenflöden från vårfloden.

Den 5 april kom det tredje pressmeddelandet med beskedet att vattenflödena nu börjar öka, något som främst märks i de små oreglerade vattendragen i södra Värmland och nedre delen av Daläven.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se