Välkommen proposition - men arbetet med vattenkraften fortsätter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige välkomnar den nyss lagda propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft”. Förslagen skapar förutsättningar för att påbörja arbetet med att förse svensk vattenkraft med moderna miljövillkor. Det är också mycket positivt att propositionen betonar att vattenkraftens roller i energisystemet samtidigt ska värnas och utvecklas. Nu är det viktigt att politiker och myndigheter arbetar vidare med att bland annat ta fram en nationell plan för prioriteringar av åtgärder i vattenkraften.

Vattenkraften är en viktig resurs i både dagens och framtidens energisystem. Den bidrar med planerbar förnybar elproduktion och tillhandahåller både balans- och reglerkraft i elsystemet. Energiföretagen har under många år betonat vikten av en politisk styrning av det statliga miljöarbetet så att lämpliga avvägningar kan göras mellan nyttan av miljöåtgärder å ena sidan och samhällets behov av el från vattenkraft å andra sidan.

Energiföretagen välkomnar propositionen Vattenmiljö och vattenkraft, som är ett viktigt steg mot att genomföra energiöverenskommelsens delar om vattenkraften och värna vattenkraftens roll i energisystemet. En effektiv förvaltning och miljöprövningar som tar hänsyn till vattenkraftens roller i energisystemet, kräver fler dock fler åtgärder än vad som ryms i dessa förslag.

 -  Vi välkomnar innehållet i propositionen men vill samtidigt betona att arbetet med vattenkraften inte får anses avslutat. Nu behöver vi också få den nationella planen på plats som ska klargöra hur nyttan av föreslagna miljöåtgärder ska vägas mot risken för minskad elproduktion eller minskad reglerförmåga. Det behöver också ske en omarbetning av de vägledningar och föreskrifter som styr vattenförvaltningen så att de stämmer överens med innehållet i den nya lagstiftningen. Detta arbete bör startas så snart som möjligt och ske i dialog med berörda intressenter, säger Gun Åhrling-Rundström, ansvarig vattenkraftfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Ta del av propositionen i sin helhet.

Läs gärna Energiföretagen inlägg på Second Opinion.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se