Extremsommar även för energisystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Sommarens historiskt höga temperaturer och långvarig torka påverkade även vårt energisystem. Tillrinningen till vattenkraften har varit rekordlåg och efterfrågan på fjärrkyla var rekordhög. Dessutom innebar de många skogsbränderna att stamnätsledningar fick kopplas ur och bränderna kan även påverka tillgång och pris på biobränsle framöver.

Texten är en förkortad version av en kommande artikel i Tidningen Energi.

Den torra och regnfattiga sommaren gjorde tillrinningen till vattenkraftens alla vattenmagasin rekordlåg. I början av augusti låg fyllnadsgraden på 63,9 procent jämfört med normalt 80 procent. Den låga tillrinningen i kombination med svaga vindar, gjorde att kärnkraften stod för en ovanligt stor del av elproduktionen.

Värmen innebar också att kylbehovet ökade. Det innebar dels en ovanligt hög elanvändning för att vara sommar och semestertid, dels att de höga temperaturerna, i kombination med ovanligt hög luftfuktighet, satte fjärrkylan på prov. Det största fjärrkylenätet har Stockholm Exergi och där ledde det extrema vädret till att några kunder fick avstå kyla när det var som varmast, för att klara kylan till samhällsservice, som sjukhus.

På grund av skogsbränderna som rasade fick Svenska kraftnät koppla ur stamnäts-ledningar och som mest var tre ledningar urkopplade samtidigt. En del planerade arbeten på stamnätet fick dessutom ställas in på grund av brandrisken, men också för att utrustning, som helikoptrar, behövdes i brandbekämpningen.

Det vanligaste bränslet i fjärrvärmen är biobränsle, främst rester från skogs- och träindustrin. I sommarens stora skogsbränder förstördes cirka 25 000 hektar skog, vilket motsvarar ett värde på drygt 900 miljoner kronor. En del av den brandskadade skogen kan bli biobränsle, men det är i dagsläget svårt att sia om ifall det ger högre eller lägre kostnader för biobränslet.

I kommande nummer av Tidningen Energi kan du läsa en mer fyllig artikel av journalisten Björn Åslund om extremsommarens konsekvenser för energibranschen. Tidningen kommer ut till prenumeranter den 6 september och kan läsas digitalt en vecka senare.