Fem klimat- och energireformer - Peka ut ansvar för fossilfrihet i transportsektorn

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I vår serie med filmade intervjuer om fem klimat- och energireformer har turen kommit till Sara Emanuelsson som berättar om varför regeringen behöver peka ut ett tydligt ansvar för fossilfrihet i transportsektorn

Utvecklingen går fort inom transportsektorn och under det senaste året har en rad beslut fattats som tar oss närmare 2030-målet; 70 procents minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn. Även på EU-nivån har det tagits initiativ som styr mot förbättrad CO2-prestanda och en snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur. Från politiskt håll är det nu viktigt att hålla en teknikneutral och konsekvent linje i lagstiftning och utformning av stöd så att marknadens aktörer känner trygghet i vad som gäller. Ansvaret för de åtgärder som är nödvändiga för att transportsektorn ska kunna ställa om har hittills varit fördelat mellan en rad statsråd och flertalet myndigheter vilket ökar osäkerheten för alla aktörer på marknaden. El och biogas får inte gå samma öde till mötes som etanolen.  

För att säkerställa ett tydligt ansvar föreslår Energiföretagen att den kommande regeringen utser en minister som får ansvar för framdriften av en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn.

 

Här kan du se de övriga filmade intervjuerna.

1. Förenkla och snabba på utbyggnaden av elnäten

2. Vi behöver en strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet

3. Det ska vara lätt att göra rätt - renodla skatter, styrmedel och subventioner

4. Sätt ett mål för leveranssäkerheten i elsystemet

Ta del av dokumentet i sin helhet (.pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se