Renodla skatter, styrmedel och subventioner

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Se en intervju där Energiföretagens Erik Thornström pratar om varför nästa regering, när den är på plats, måste ta tag i den stora och vildvuxna floran av skatter och styrmedel som finns på energiområdet. Det måste vara lätt att göra rätt.

Antalet skatteregler, skatteundantag, teknikspecifika styrmedel och subventioner på klimat- och energiområdet har nått en nivå som både försvårar och fördyrar möjligheten att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Det måste bli enklare för både kunder och producenter att delta i omställningen. Genom mer samordnade styrmedel kan högre kostnads- och samhällsekonomisk effektivitet uppnås samtidigt som det blir enklare för kunder och producenter att förhålla sig till regelverken.

Energiföretagen föreslår att nästa regering gör det enklare att vara mikroproducent av el. Genom färre och mer samordnade styrmedel kan en högre kostnads- och samhällsekonomisk effektivitet uppnås samtidigt som det blir enklare för kunder och producenter att förhålla sig till regelverken. För att säkerställa att de styrmedel och subventioner som införs är effektiva bör regeringen redan vid införandet av styrmedel och subventioner också inkludera en plan för uppföljning och utvärdering och vid behov tillhörande kriterier för utfasning av stödet. 

Ta del av Energiföretagens samtliga förslag på energireformer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se