Riksdagsbeslut om stora förändringar av anslag för energi och miljö 2019

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Riksdagen beslutade om stora förändringar av anslagen inom energi- och miljöområdet för 2019. Det innebär att ett antal riktade stöd tas bort, bland annat till elcyklar, energieffektivisering i bostäder och vindkraftspremien till kommuner. Energiföretagen Sveriges Erik Thornström, ansvarig skatter och styrmedel, kommenterar förslagen.

Riksdagen beslutade den 19 december om anslagen för energi- och miljöområdet i statsbudgeten för 2019. Beslutet innebär stora förändringar jämfört med övergångsregeringens förslag i budgetpropositionen för 2019. Anslagsändringarna innebär att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag får genomslag för statsbudgeten för nästa år. Bland annat avvecklas och fasas en rad av de bidrag som införts inom energi-, miljö- och byggområdet under senaste åren ut.

– Den beslutade budgeten för energi-, miljö- och byggområdet för 2019 innebär att de riktade bidragen för bland annat energieffektivisering i bostäder, elcyklar, vindkraftspremien till kommuner och det så kallade Klimatklivet avvecklas, konstaterar Erik Thornström. Ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

– Vi har sett ett behov av att samordna och renodla de många olika stödformer som införts under de senaste åren. Vi välkomnar att den så kallade energibonusen i investeringsstödet för hyresbostäder avvecklas, vilket vi begärt tidigare under hösten eftersom den har haft en ineffektiv och konkurrenssnedvridande utformning. Det är också bra att det blir en sänkning av stödnivån för investeringsstödet för solceller, utifrån Energimyndighetens analys av minskat stödbehov. Vi tycker också att det är positivt att det kommer finnas ett fortsatt, men omformat, stöd för laddinfrastruktur under nästa år, säger Erik Thornström.

– Däremot anser Energiföretagen att det är olyckligt att det så kallade ladda-hemma-stödet avvecklas efter mindre än ett år. Vi hade också önskat en större framförhållning när det görs så omfattande avvecklingar av och förändringar i stöden, så att marknadens aktörer får tid att anpassa sig till de nya förutsättningarna, avslutar Erik Thornström. 

Här kan du läsa mer om de detaljerade förslagen i statsbudgeten 2019. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se