Sätt ett mål för leveranssäkerheten i elsystemet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Här kan du höra Magnus Thorstensson, ansvarig för råkraftsmarknad på Energiföretagen, berätta varför vi behöver ett mål för leveranssäkerheten i elsystemet.

Sverige har idag ett elsystem i världsklass med en mycket hög leveranssäkerhet. Vi har dessutom ett elöverskott och kan exportera vår klimatsmarta el under stora delar av året. Men under vissa timmar, dygn, till och med veckor under året är situationen mer ansträngd. Om inget görs riskerar elkunder, till exempel industrier, redan inom ett par år att stundtals kopplas bort från sin elförsörjning kalla vinterdagar för att elen inte räcker till alla. Det är inte acceptabelt.

Energiföretagen föreslår därför att regeringen ser över villkoren för effektreserven och utreder ett mål för leveranssäkerheten. Det är inte de enda åtgärderna som behövs för att säkra leveranssäkerheten, men det är ett första viktigt steg för att sända rätt signaler till marknaden och något för Sveriges nästa regering att omedelbart initiera.  

Ta del av Energiföretagens samtliga förslag på energireformer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se