Statistiknytt: Grävningar vanligare orsak till elavbrott

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Förra årets avbrottsstatistik presenterar en leveranssäkerhet på 99,985 procent, snubblande nära 99,99 procent. Det motsvarar ett 77 minuter långt elavbrott hos medelkunden. Åverkan, särskilt på grund av grävning, ligger bakom allt fler avbrott.

OBS, nyheten har reviderats den 15 januari 2019.

Driftstörningsstatistiken, DARWin, från år 2017 är nu klar. Statistiken baseras på 85 elnätsföretag, motsvarande just 85 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder jämnt fördelade mellan tätort och landsbygd.

Matz Tapper hos Energiföretagen Sverige som svarat för arbetet med DARWin kommenterar:

– Förra året var relativt lugnt. Inga större oväder, snarare mindre störningar som fördelade sig jämnt över året. Om vi tittar i detalj på statistiken ser vi att allt fler avbrott beror på grävningar. Ett av skälen till det är utbyggnaden av fibernät.

Ökad andel i regionnäten

Närmare studier av 2017 års avbrottsstatistik visar i sammanfattning:

  • Den genomsnittliga avbrottsfrekvensen var 1,3. Den genomsnittlige svensken hade alltså drygt ett och ett halvt elavbrott under året.
  • Den genomsnittliga avbrottstiden var 77 minuter. Så länge var den genomsnittlige svensken utan el under hela året.
  • Detaljer från statistiken visar att allt fler avbrott beror på någon form av åverkan – särskilt skador från grävning. Ett av skälen till detta är den pågående utbyggnaden av fibernät.
  • Mer kundkonsekvenser av störningar i regionnäten.

– Noterbart är också att förhållandevis lite avbrottsersättningar betalades ut. Antalet fel där avbrottstiden var över 12 timmar var färre än tidigare år. Avbrottsersättning börjar betalas ut först om elen inte kommit tillbaka inom 12 timmar, säger Matz Tapper.

Vidare läsning

Läs mer om avbrottsstatistiken på Energiföretagens webb, inklusive äldre rapporter

Läs DARWin från 2017 här

Se bildserie från DARWin

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se