Vattenkraftförordningar beslutade av regeringen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har idag fattat beslut om det förordningspaket som tidigare aviserats i propositionen Vattenmiljö och vattenkraft, det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Energiföretagen kommer nu att gå igenom det gedigna underlaget och analysera konsekvenserna för branschorganisationens medlemsföretag.

Regeringen har idag beslutat om det förordningspaket som tidigare aviserats i propositionen Vattenmiljö och vattenkraft. Förordningsändringarna ska hjälpa till att implementera den nya lagstiftning om moderna miljövillkor för vattenkraften, som träder ikraft i januari 2019. En viktig del är att Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Statens Energimyndigheten och Svenska kraftnät, senast förste oktober 2019 ska ha tagit fram ett förslag till en nationell plan för hur vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor. Planen ska sedan beslutas av regeringen.

Energiföretagen Sverige kommer nu att gå igenom samtliga dokument för att se hur de är formulerade och vilka konsekvenser de får för svensk vattenkraft.

- Den nya lagstiftningen som träder i kraft i januari säger att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor samtidigt som vi inte ska riskera att tappa värdefull förnybar elproduktion eller vattenkraftens förmåga att reglera och balansera elsystemet. Nu måste det säkerställas att den nya lagstiftningen implementeras på rätt sätt och så att berörda myndigheter utgår från samma målbild som definierats i Energiöverenskommelsen och efterföljande proposition som godkänts av riksdagen, säger Johan Bladh, ansvarig för vattenkraftsfrågor.

Han fortsätter:

- En annan viktig del i detta arbete är att vattenförvaltningens föreskrifter och vägledningar måste anpassas så att de stödjer den nationella planen. Det innebär att normsättningen måste anpassas och fler kraftigt modifierade vatten utpekas. Vi följer noga det pågående arbetet.

Läs pressmeddelandet på regeringens hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se