- Ett väldefinierat uppdrag som kan göra en positiv skillnad för kunden

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Nästan 250 personer kommer till Energiföretagen Sveriges stora årskonferens som har temat ”Hållbara kundrelationer – när (r)evolutionen sker”. En av talarna som kommer ge deltagarna nya affärsmässiga perspektiv är Systembolagets ekonomidirektör Charlotte Hansson.

Innan Charlotte Hansson kom till Systembolaget för drygt tre år sedan har hon hunnit samla på sig erfarenhet från flera olika branscher, till exempel media och tjänstesektorn. Från början har hon en magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg, och yrkeskarriären började som trainee på ett pappersbruk. Vi undrar vad som lockade henne till Systembolaget.

- Att jobba som CFO i ett statligt ägt bolag där man har en ensamrätt är självklart speciellt. Det var en ny utmaning i förhållande till mina tidigare uppdrag, där fokus har varit att driva försäljning, och därmed väldigt lockade. Det som också lockade var möjligheten att jobba med ett starkt varumärke förknippat med bra service.

Charlotte Hansson

Systembolagets syfte är inte att driva försäljning. Vi finns till för att minska alkoholens skadeverkningar, och har en målsättning att våra kunder aldrig ska köpa mer än de tänkt sig, berättar Charlotte Hansson.

Rent finansiellt har Systembolaget ett avkastningskrav från ägaren, det vill säga staten, i likhet med de flesta andra företag. Men intäkterna ska enbart täcka kostnader plus det avkastningskrav ägaren ställt.

- Därmed skiljer vi oss åt från andra företag så till vida att vi inte driver merförsäljning och är inte vinstmaximerande. Samtidigt mäts vi också på icke-finansiella nyckeltal – såsom kundnöjdhet och stödet för vår ensamrätt, säger Charlotte.

Med ett starkt kundstöd i ryggen, där man uttalat nöjdheten både vad det gäller service, sortiment och samhällsansvar, vill energibranschen förstås gärna veta vad vi kan lära av Systembolaget.*

- Tydliga värderingar är en viktig framgångsfaktor och jag tror att det gäller för alla företag, säger Charlotte. Det krävs en samsyn om företagets uppdrag samt en samsyn kring vad god service är och vad det innebär i alla delar av företaget. Med det som grund kan man jobba vidare med tydliga målbilder.

Har energibranschen och Systembolaget några gemensamma utmaningar?

- Jag tror generellt sett att för alla företag så gäller det att ha ett väldefinierat uppdrag som kan göra en positiv skillnad för kunden, avslutar Charlotte.

Vi ser fram emot att få höra mer om Systembolaget resa från "Från kris till förtroendetopp" under Energi 2018. Om du inte redan anmält dig finns det platser kvar. Anmäl dig här.

*Med hänvisning till information publicerad på systembolaget.se.

Bildkälla: Systembolaget