Framtidens medarbetare på besök

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

På måndagskvällen 12 februari bjöd Energiforsk och Energiföretagen Sverige in energistudenter och nysvenska energiingenjörer till mingel och samtal om forskning, innovation och jobbmöjligheterna i branschen.

Nästan 50 personer samlades när Energiforsk och Energiföretagen Sverige gemensamt tog emot studenter från Energi- och miljöprogrammet på KTH och deltagarna i nätverksprogrammet Mötesplatsen.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige och Markus Wråke, vd för Energiforsk inledde samlingen med att presentera sina respektive verksamheter. Presentationerna följdes av två mer specifika perspektiv på vad organisationerna jobbar med.

Åsa Elmqvist från Energiforsk berättade om hur forskningsprojekt bedrivs i praktiken, och ett av hennes projekt, Vindforsk, i synnerhet. Anders Fredriksson, ansvarig digitalisering och smarta energisystem på Energiföretagen Sverige gav sedan besökarna en överblick av hur energibranschen över årtionden varit en av grundpelarna i svenskt samhällsbygge.

Det röda tråden var energibranschens och energiforskningens utmaningar och vår digitaliserade, elektrifierade framtid.

Frågor om både stort och smått

Som avslutning ställde studenterna talarna lite mot väggen, med ingående frågor om allt från vätgasen som drivmedels alternativ och hur man bäst söker jobb i branschen.

- Jag lärde mig mycket! Bland annat om hur energisystemet ser ut idag samt hur omfattande det är. Jag lärde mig även att energibranschen är väldigt adaptiv samt att det finns en hel del områden att jobba inom, och även att det finns behov av fler ingenjörer inom området! säger Iva Papic, student på Miljö- och energiprogrammet på KTH (bilden nedan).

Iva får medhåll av en av de andra studenterna; Joakim Holmberg Bårman (bilden nedan).

- Jag tycker kombinationen av Energiforsk och Energiföretagen var bra. Som länk mellan forskning och energiföretagen respektive branschens intresseorganisation, och allmänt kul att träffa företrädare för organisationerna på riktigt! säger Joakim.

- Träffen blev ett tydligt tecken på hur branschen kan öka sin närvaro och visa intresse för dessa lovande studenter. Det var glädjande att se deras engagemang för att förvalta och utveckla energisystemet! säger Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor hos Energiföretagen Sverige.